Styrelsen

Styrelseordförande

Styrelseviceordförande

Eva-Maria Strömsholm

PM, PeM
Cancersjukskötare
Ansvarig för internationella frågor

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Arja Saarento

FM, kemist

Ekonomiansvarig

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Päivi Heinonen

Sjukskötare, sexualterapeut, krisskötare

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Merja Halttunen

Yrkesutbildad inom socialvården

Kamratstödsansvarig

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Sara Kokko

Röntgenskötare, YH

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Tiina Mäkinen

Sjukskötare

Läs mera >>

Styrelsemedlem

Piia Rokosa

Suppleant

Specialistmedlemmar

  • Katja Kero, MD, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik
  • Ulla Puistola, Professor, chefsläkare

Ulla Puistola

Professor, chefsläkare

Läs mera >>

Katja Kero

MD
specialistläkare inom gynekologi och obstetrik

Läs mera >>

Advisory Board

  • Marina Kinnunen, Direktör för Österbottens Välfärdsområde
  • Johanna Mattson, Ledande överläkare, docent, direktör för Cancercentrum, HUS Cancercentrum
  • Pekka Nieminen, Dosent, medicine doktor, avdelningsöverläkare, HUS Kvinnosjukdomar
  • Sirpa Pietikäinen, Europarlamentariker, föreningens beskyddare
  • Sari Sarkomaa, Riksdagsledamot, ordförande för riksdagens cancernätverk
  • Joakim Strand, Riksdagsledamot