Päivi Heinonen

Päivi Heinonen

Sjukskötare, sexualterapeut, krisskötare

Mitt namn är Päivi Heinonen och jag är sjukskötare, sexualterapeut (NACS) och krisskötare.

Min arbetsplats är gynekologiska avdelningen på TYKS, men i september 2020 började jag ett par års projektarbete som krisskötare på TYKS ”Seritukikeskus” (Sexual Crime Research Unit). Till mitt arbete hör att jag träffar offer för sexuella brott och som har upplevt en akut kris i och med detta. Jag jobbar också som psykiatrisk sjukskötare vid kvinnokliniken. En dag i veckan jobbar jag även på Kliniken för kvinnors sexualhälsa. Jag har privata mottagningar i Åbo Väestöliitto och Helsingfors Terveystalo Kamppi.

Jag har gått en mängd tilläggsutbildningar för att utveckla min profession: psykofysisk psykoterapins grundstudier, skolning i kris och trauma-arbete och studier i ”voimauttava valokuvaus” .

På gynekologiska avdelningen har jag också vårdat gynekologiska cancerpatienter och träffat dem även på polikliniken för sexualhälsa. Gärna träffar jag också patientens eventuella partner eftersom en allvarlig sjukdom alltid drabbar båda på ett eller annat sätt. Jag har också erfarenhet att föreläsa om gynekologisk cancer och sexualitet i sjukvårdsdistriktet, cancerföreningar, anpassningskurser och på sjukhusets olika avdelningar.

Jag tycker att det är viktigt att ta upp och prata om sexualitet med cancerpatienter både vid diagnos men även under behandlingar och särskilt för patienter med gynekologiska cancerformer. Dessutom behandlas sexualitet för lite eller inte alls vid läkarbesök hos gynekologen och under behandlingar. Flera studier visar att en gynekologisk cancerpatient behöver information om hur gynekologisk cancer och dess behandling påverkar sexualitet, sexuell funktion, kvinnlighet, kroppsbild och mental hälsa. Studier visar också att patienter förväntar sig att en läkare eller sjukskötare ska tala med dem om sexualitet. Alla tjänster bör finnas till för cancerpatienten systematiskt, eftersom patientens resurser ofta går till att hantera sin sjukdom och man kan inte förvänta sig att patienten ska orka eller kunna söka hjälp och stöd.

Jag fick äran att bli suppleant i Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:s styrelse. Jag ser denna patientförening som en mycket viktig kanal för att dela information och erfarenheter. Det är fantastiskt att man äntligen har en egen förening för gynekologiska cancerpatienter!

Päivi Heinonen, Sjukskötare, sexualterapeut, krisskötare

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>