• Gysy sliderkuva

Tietoa yhdistyksestä

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista ja kuntoutumisen kehittämistä. Välitämme luotettavaa tietoa gynekologisista syövistä, niiden ehkäisystä ja varhaistoteamisesta sekä eri hoitovaihtoehdoista.

Julkaisemme tiedotus- ja esitemateriaalia ja annamme gynekologisille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja vertaistukea. Järjestämme yhdistyksen jäsenille koulutus- ja luentotilaisuuksia.

Syksyllä 2019 Marjo Sorsa ja Eva-Maria Strömsholm, jotka molemmat ovat sairastaneet gynekologisen syövän, ottivat gynekologisten syöpäpotilaiden pyynnöstä yhteyttä professori Ulla Puistolaan ja kertoivat hänelle tarpeesta perustaa oma yhdistys gynekologisille syöpäpotilaille. Yhteistyö lähti nopeasti käyntiin ja yhdistys rekisteröitiin 19.2.2020.

Käsi pitää puusydäntä Gysy

APUA JA TUKEA

Lue lisää >>

tue toimintaa kukka Gysy

TUE TOIMINTAAMME

Lue lisää >>