• Gysy sliderkuva1

Information om föreningen

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf är en nationell patientförening vars uppgift är att fungera som stöd för gynekologiska cancerpatienter och deras anhöriga.

Föreningens mål är att främja gynekologiska cancerpatienters fysiska, psykiska och sociala livskvalitet samt rehabilitering. Vi förmedlar tillförlitlig information om gynekologiska cancerformer, hur man kan förebygga dem, tidiga symtom samt olika behandlingsmöjligheter.

Vi publicerar informationsmaterial och broschyrer samt ger gynekologiska cancerpatienter och deras anhöriga råd och kamratstöd. Vi ordnar skolningar och föreläsningar för föreningens medlemmar.

På hösten 2019 tog Marjo Sorsa och Eva-Maria Strömsholm, som båda har haft gynekologisk cancer, kontakt med professor Ulla Puistola och berättade för henne om behovet av att bilda en egen patientförening för gynekologiska cancerpatienter. Samarbetet påbörjades snabbt och föreningen registrerades 19.2.2020.

HJÄLP OCH STÖD

Läs mera >>

STÖD VÅR VERKSAMHET

Läs mera >>