• Gysy sliderkuva1

För anhöriga och närstående

De anhöriga och närstående är en viktig del av cancerpatientens liv och cancern kan innebära en stor chock även för dem. Information och stöd kan kanske vara svårt att hitta.

Information för närstående till cancerpatienter.

syopapotilaat.fi  –  opas syöpäpotilaan läheiselle

Gysy info på svenska och finska- nro/nr. 1.pdf