• Gysy sliderkuva1

Internationell verksamhet

Nordiskt samarbete

NGPO ( Nordic Network of Gynaecological Cancer Patient Organizations)

NPGO är ett nordiskt nätverk som grundades 2021 i syfte att utveckla nordiskt samarbete och påverkansarbete för gynekologiska cancerpatienter. Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland var med och grundade nätverket.

Verksamhetens fokusområden:

  • palliativ vård
  • tillgång till läkemedel
  • sällsynta gynekologiska cancerformer
  • långtida biverkningar

Med i nätverket är Finland, Sverige, Norge och Danmark.

GySy (Suomi)

KIU, Kraef i underlivet (Danmark)

Nätverket mot gynekologisk cancer (Sverige)

Gyncancerföreningen Värmland (Sverige)

Gynkräftföreningen (Norge)