Vad menas med fatigue? 

 • Utmattning, ökat behov av vila
 • Sömnproblem 
 • Svårighet att upprätthålla sociala relationer
 • Brist på initiativförmåga
 • Hjärndimma
 • Brist på energi
 • Humörsvängningar
 • Långvarig och kraftig utmattning som stör funktionerna i vardagen
 • Ofta avhjälps utmattningen inte av sömn eller vila
 • Kan plötsligt tillta även efter en liten psykisk eller fysisk ansträngning eller utan någon särskild orsak
 • Hjärndimma innebär koncentrationssvårigheter, långsam tankeverksamhet, svårt att hitta ord, det kan t.ex. vara svårt att arbeta, trots att prestationsförmågan annars är bra 
 • Fatigue kan också vara förknippat med humörsvängningar, ångest, depression, sorg 

Fatigue = extrem trötthet som följd av fysisk eller psykisk påfrestning eller sjukdom

Vad beror fatigue på 

 • Somatisk sjukdom: till exempel cancer, MS, centrala nervsystemets sjukdomar, hjärtsvikt, lungsjukdomar, hormonbalansstörningar, brist på spårämnen, anemi, syrebrist 
 • Mental hälsa: vilken störning som helst i den mentala hälsan kan göra att man drabbas av fatigue.  Mentala problem är orsak till och verkan av fatigue. 
 • Levnadssätt: sömn, näring, motion, stresshantering, koffein, alkohol och berusningsmedel. 
 • Läkemedel:  de flesta cancermedicinerna, psykofarmaka, värkmediciner, sömnmediciner, lugnande medel 

Undertypen av cancer och spridningsgraden påverkar uppkomsten av fatigue.  Risken för fatigue hos en cancerpatient beror också på vald cancerbehandling.

Fatigue vid cancer, identifiering 

”Patienter och vårdpersonal underskattar och underrapporterar fatigue för att man anser den höra till cancern och behandlingen, och å andra sidan antar man att det inte finns några effektiva behandlingsmetoder.” 

”Om du bedömer din utmattning på skalan 0-10, vilken siffra ger du den?”

0: ingen fatigue

10: värsta tänkbara fatigue 

Svårighetsgraden för fatigue kan också bedömas med följande tilläggsfrågor (på skalan 0-10): 

 • Stör utmattningen din dagliga aktivitet?
 • Orsakar utmattningen förändringar i ditt humör?
 • Påverkar utmattningen din rörelseförmåga?
 • Stör utmattningen ditt arbete/utförandet av dina vardagssysslor?
 • Gör utmattningen det svårare att upprätthålla sociala relationer?
 • Har din livsglädje minskat?

Individuell bedömning av fatigue och vårdplan

 • En bedömning tillsammans med vårdpersonalen behövs om poängtalet för fatigue enligt patientens bedömning är över 4
 • Ärenden som vanligen utreds vid vårdbedömningen:  
  • Början och förlopp för fatigue samt dess svårighetsgrad
  • Av patienten upplevda lindrande/förvärrande faktorer 
  • Stödkrets, hjälpbehov
  • Övriga påverkande faktorer: illamående/smärta eller andra symtom, mental ork, sömn, nutritionstillstånd, berusningsmedel, läkemedel 
  • Uteslutning av orsaker som kan skötas specifikt: vårdbalans gällande underliggande sjukdomar, laboratorieprov och diagnostisk avbildning
  • Bedömning av cancerbehandlingen: effekt, möjlighet att lätta på eller byta medicin

Vården är individuell: 

 1. Identifiering och medvetandegörande
 2. Bedömning av individuella riskfaktorer
 3. Ordnande av vård och stödåtgärder, plan för hur effekten av vården följs upp 
 4. Information och kamratstöd

BEHANDLING AV FATIGUE

MOTION:  

 • Undersökningar visar att motion förbättrar livskvaliteten och orken samt lindrar fatigue
 • Förbättrar prestationsförmågan, självkänslan och humöret 
 • Rekommendationen är att man rör på sig inom ramen för sina egna kraftresurser, det är bättre att ofta göra lite än att utföra långa och uttröttande idrottsprestationer.  Redan 10-45 minuter lätt motion dagligen har konstaterats vara nyttig. 
 • Begränsningar orsakade av cancer ska beaktas, vid behov tas hjälp av fysioterapeut 

ÖVNINGAR FÖR KROPP OCH SJÄL:

 • Positiv effekt på hantering av fatigue har kunnat påvisas i flera undersökningar
 • Genom interventioner har man fokuserat på att minska stressen, förbättra livskvaliteten samt på kognitiv kortterapi och ökad information och preventiva metoder i fråga om fatigue 
 • Till exempel utarbetande av en aktivitetsplan (växling mellan vila och ansträngning), handlingsmodeller som minskar stress och sparar energi, prioritering av arbeten/uppgifter, rytmisering av vardagen, begäran om hjälp 
 • Stärkande av sätten för att klara sig, från katastroftänkande till optimism

PSYKOSOCIALA STÖDÅTGÄRDER: 

 • Akupunktur:  akupunktur kan ge lindring vid fatigue  
 • Yoga: kan vara nyttigt för att få krafter, att behärska kropp och själ och lindra fatigue
 • Mindfulness: mera forskningsrön behövs.  Hjälper vid stresshantering, att få tag på sömnen, vid behandling av ångest och depression, kan lindra känslan av fatigue 

KOST: 

 • Cancerpatienter rekommenderas en normal mångsidig kost.  Vid behov stöd av en näringsterapeut.
 • Närings- och spårämnesbrist kan rättas till med näringstillskott: proteindrycker, energishots, järn, kalk, D-vitamin, magnesium, B-vitamin, kaliumtillskott 
 • L-karnitin, ginseng, koentzym Q (c-vitamin), astragalus, guarana, mistletoe har undersökts, delvis med lovande, delvis motstridiga resultat. Inom medicinen råder inte enighet om huruvida dessa naturpreparat bör användas.  Under cancerbehandling ska försiktighet iakttas (samverkan med läkemedel är inte känd).

VÅRD AV FATIGUE, LÄKEMEDEL

Tabell 1. Dessa läkemedel används vid vård av fatigue hos cancerpatienter

Kortison EPO (tillväxtfaktor för röda blodkroppar)
Dämpar inflammationsreaktioner. Påverkar också hjärnans verksamhet och kortisolomsättningen. Verkande ämne erytropoietin, som stimulerar produktionen av röda blodkroppar.
Dexametason och metylprednisolon har undersökts och med dem har betydande lindring av fatiguesymtom kunnat påvisas. Minskar enligt undersökningar fatigue hos patienter som lider av anemi under cytostatikabehandling.
Rekommenderas, då symtomkontroll vid cancer inte lyckas på annat sätt.  Terapisvaret är vanligen gott men kan vara kortvarigt.  Biverkningar kan förekomma. 

En viktig del av palliativ vård och terminalvård.

Rekommenderas att användas för patienter som under cytostatikabehandling lider av anemi på grund av cancer.  Korrigerar inte järnbrist, vid behov används också järntankning och blodtankning.

Tabell 2. Dessa läkemedel har undersökts, men rekommenderas inte att användas vid vård av fatigue hos cancerpatienter

Antidepressiva medel Psykostimulantia
Påverkar hjärnans serotoninomsättning  Verkningsmekanismen är delvis oklar.

Ökar dopaminhalten i centrala nervsystemet. 

Flera undersökningar har publicerats där fördelar inte har erhållits av antidepressiva medel mot fatiguesymtom Undersökningsresultaten är motstridiga, merparten av undersökningarna har slutat i att fatigue inte har lindrats inom vårdgrenen.
Rekommenderas inte att användas vid behandling av fatigue hos cancerpatienter 

Undersökningsresultaten bekräftar att fatigue och depression är två olika saker och de ska skötas på olika sätt trots att symtomen kan överlappa 

Rekommenderas inte att användas vid behandling av fatigue hos cancerpatienter

I Finland används dessa läkemedel vid behandling av uppmärksamhets- och överaktivitetsstörningar.

De viktigaste referenserna:

Cancer related fatigue: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis and treatment. Ann Oncol 2020; vol 21 (6):713-723

Mechanisms of Cancer-Related Fatigue.The Oncologist 2007;Vol 12 (S1): 22–34

Cancer-related fatigue—mechanisms, risk factors, and treatments

Nature Reviews Clinical Oncology 2014; vol 11: 597–609