• Gysy sliderkuva1

Vaginal cancer

Vaginalcancer är en ovanligare cancerform i könsorganen. I Finland konstateras tiotal fall i året (Cancerregistret 2017)

Riskfaktorer

Vanligen insjuknar man i åldrarna 50-60 år. På slidans slemhinnor kan synas sk. förstadier på samma sätt som i livmoderhalsen. Största delen av cancern börjar i slidans skivepitel och har ett starkt samband med HPV (humant papillomvirus).

Symtom

I början är patienten symtomfri. Symtomen kan vara blodiga flytningar och/eller blödningar vid samlag. Blödning eller blodiga flytningar ger alltid upphov till en undersökning.

Undersökning

Vaginalcancer upptäcks ofta som ett sidofynd vid en vanlig gynekologisk undersökning eller genom ett cytologiskt cellprov (Papa). Förändringar kan finnas i både slidan och i livmoderhalsen på samma gång. Förstadier kan konstateras med ett specialmikroskop och starkt ljus (kolposkopi) som utförs p.g.a. svaret på cellprovet (Papa).

Riskfaktorer: inflammation förorsakad av Papillomavirus. Ålder vid insjuknande vanligen 50-60 år.

Symtom: Inga symtom i början. Blödningar efter samlag.

Behandling: Beroende på spridning är behandlingen operation, strålning och cytostatika.

Misstanke på cancer sker vid den gynekologiska undersökningen, genom att se på slemhinnorna och känna på förändringarna. Om det konstateras en avvikande förändring, tas det en provbit med kolposkopin. Ibland kan förändringen i slidan vara en annan cancerform, s.s. livmodercancer, tjocktarmscancer, urinblåsecancer eller en dottertumör (metastas).

Vård

Beroende på i vilket skede av sjukdomen befinner sig, vill man först göra en operation, samt en kombination med strålbehandling och cytostatika. Om förändringen konstateras i förstadiet, tas den bort med laser eller kirurgiskt för att undvika att cancer utvecklas. Över hälften av förstadierna i slidan läker av sig själv.