• Gysy sliderkuva1

Infertilitet – Barnlöshet

Ofrivillig infertilitet är en kris som radikalt förändrar livet för de berörda och för parförhållandet. Samhällets förväntningar på föräldraskap kan orsaka känslor av oförmåga och av att vara misslyckad. Det är känsligt att prata om både sexualiteten och fertilitet – förmåga att få barn. Att ge upp drömmen om att få barn är ett stort och svårt beslut, en kris. Bitterheten över och insikten av att inte ha möjlighet till att få egna barn kräver ofta ett sorgearbete. Innan man tar det avgörande beslutet om att fortsätta i ensamhet eller i tvåsamhet, finns det många frågor och funderingar på andra möjligheter att ta hänsyn till.

Mannen och kvinnan upplever liknande känslor och sorg, men på olika sätt. Kvinnan kan uppleva skuld och ilska över infertiliteten. Hon kan även vara rädd för att bli ensam. Ibland kan sorg och förtvivlan ta sig uttryck genom aggression. Kvinnan kan även vara inbunden, vilket gör att hon lätt isolerar sig från sociala situationer då det är svårt att se barnfamiljer och vistas tillsammans med dem.

Mannen kan uppleva oförmåga och känna sig underlägsen. Vanligtvis vill han inte belasta sin partner med sina egna bekymmer, eftersom oron för partnern är stor. Många män tenderar att ta itu med sina känslor på egen hand, eftersom det ofta är svårt att prata om känsliga ämnen. Det är viktigt att komma ihåg att besvikelsen och sorgen är densamma för båda två och båda parter behöver stöd.

Det underlättar för både kvinnan och mannen om de kan prata om infertiliteten och analysera egna känslor kring barnlösheten. Många får hjälp och stöd genom att dela erfarenheter med andra personer som är barnlösa. Andra kan få stöd hos sina nära och kära. När de egna krafterna inte räcker, är det en bra idé att söka stöd hos professionell och yrkeskunnig personal. Det är viktigt att hitta sitt eget sätt att få utlopp för sina egna känslor.

Efter krisen kan livet få en ny vändning: “Eftersom jag inte blev förälder, kan jag göra något annat viktigt och meningsfullt i livet, t.ex. resa, skaffa ett husdjur eller en ny hobby som kan ge en ny typ av glädje. Även min egen roll i relation till barnen som finns i min nära omkrets, kan bli ännu viktigare och på det här sättet kan jag bidra till tillväxten av den nya generationen.”

Kamratstöd hjälper att få en överblick över situationen och möjliggör utbyte av tankar med dem som har liknande problem.

Källor och mera information:

alltomcancer.fi – cancer-och-fertilitet
terveyskyla.fi – reproduktiv-hälsa-infertilitet-ofrivillig-barnlöshet/att-möta-den-egna-barnlösheten
terveyskyla.fi – reproduktiv-hälsa/infertilitet-ofrivillig-barnlöshet/vad-händer-om-behandlingarna-inte-lyckas
www.simpukka.info –  på finska