Mitä fatiikilla tarkoitetaan

 • Pitkäkestoinen arjen toimintoja häiritsevä voimakas uupumus
 • Usein nukkuminen tai lepääminen ei auta uupumukseen
 • Voi voimistua yllättäen pienenkin henkisen tai fyysisen ponnistelun jälkeen tai ilman mitään syytä
 • Aivosumussa keskittymisvaikeus, ajattelun hitaus, sanojen hakemisen vaikeus, esim. työnteko voi olla vaikeaa vaikka suorituskyky muuten olisi hyvä. 
 • Fatiikkiin voi liittyä myös mielialamuutoksia ahdistusta, masennusta, surua

Fatiikki (fatigue) = äärimmäinen väsymys fyysisen tai päänsisäisen rasituksen tai sairauden seurauksena

Mistä fatiikki johtuu

 • Somaattinen sairaus: esimerkiksi syöpä, ms-tauti, keskushermostosairaudet, sydämen vajaatoiminta, keuhkosairaudet, hormonitasapainon häiriöt, hivenaineiden puute, anemia, hapenpuute
 • Mielenterveys: Mikä tahansa mielenterveydenhäiriö voi altistaa fatiikille. Mielenterveyden ongelmat ovat fatiikin syy ja seuraus
 • Elämäntavat: uni, ravinto, liikunta, stressin hallinta, kofeiini, alkoholi ja päihteet
 • Lääkkeet: Useimmat syöpälääkkeet, psyykenlääkkeet, kipulääkkeet, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet

Syövän alatyyppi ja levinneisyysaste vaikuttaa fatiikin ilmenemiseen. Syöpäpotilaan fatiikin riski on riippuvainen myös valitusta syövän hoidosta.

Syöpäpotilaan fatiikki, tunnistaminen

”Potilaat ja hoitohenkilökunta yleensä aliarvioivat ja aliraportoivat fatiikkia, koska sen ajatellaan olevan luonnollinen osa syövän sairastamista ja hoitoa ja toisaalta arvellaan että siihen ei ole olemassa tehokkaita hoitokeinoja.” 

”Jos arvioisit uupumustasi numeroasteikolla 0 -10 minkä numeron antaisit sille?”

0: Ei lainkaan uupumusta

10: pahin mahdollinen uupumus, jonka voin kuvitella

Fatiikin vaikeusastetta voidaan arvioida myös seuraavilla lisäkysymyksillä (asteikolla 0-10):

 • Häiritseekö uupumus päivittäistä aktiivisuuttasi?
 • Aiheuttaako uupumus muutoksia mielialaasi?
 • Vaikuttaako uupumus liikuntakykyysi?
 • Häiritseekö uupumus työtäsi /arkiaskareiden tekemistä?
 • Vaikeuttaako uupumus ihmissuhteiden ylläpitämistä?
 • Onko elämänilosi vähentynyt?

Fatiikin yksilöllinen arvio ja hoitosuunnitelma

 • Arvio yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa olisi tarpeellinen, jos potilaan arvioima uupumuksen pistemäärä on yli 4
 • Hoitoarviossa yleensä selvitettäviä asioita: 
  • Fatiikin alku ja kesto ja vaikeusaste
  • Potilaan kokemus lievittävistä/pahentavista tekijöistä
  • Tukipiiri, avuntarve
  • Muut myötävaikuttavat tekijät: pahoinvointi/kipu tai muut oireet, henkinen jaksaminen, uni, ravitsemustila, päihteet, lääkkeet
  • Spesifisti hoidettavien syiden poissulku: perussairauksien hoitotasapaino, laboratoriokokeet ja kuvantaminen lääkärin arvion mukaan
  • Arvio syövän hoidosta: Teho, mahdollisuus keventämiseen tai lääkkeen vaihtoon

Hoito on yksilöllistä: 

 1. Tunnistaminen ja tiedostaminen
 2. Yksilöllisten riskitekijöiden arvio
 3. Hoidon ja tukitoimien järjestäminen, suunnitelma miten hoidon tehoa seurataan
 4. Informaatio ja vertaistuki

FATIIKIN HOITO

LIIKUNTA: 

 • Tutkitusti parantaa elämänlaatua ja jaksamista sekä lievittää fatiikkia
 • Kohentaa suorituskykyä, itsetuntoa ja mielialaa
 • Suositus on liikkua omien voimavarojen puitteissa, parempi tehdä useasti vähän kuin uuvuttavia pitkiä urheilusuorituksia. Jo 10-45min kevyttä liikuntaa päivittäin on todettu hyödylliseksi.
 • Syövän aiheuttamat rajoitteet huomioitava, tarvittaessa fysioterapeutin apu

KEHO-MIELIHARJOITUKSET:

 • Positiivinen vaikutus fatiikin hallintaan on voitu osoittaa useassa tutkimuksessa.
 • Interventioissa on keskitytty stressin vähentämiseen, elämänlaadun kohentamiseen, kognitiiviseen lyhytterapiaan ja tiedon lisäämiseen fatiikista ja sen ehkäisykeinoista 
 • Esim. aktiivisuussuunnitelman tekeminen (levon ja rasituksen vaihtelu), stressiä ja energiaa säästävät toimintatavat, töiden/tehtävien priorisoiminen, arjen rytmitys, avun pyytäminen. 
 • Selviytymiskeinojen vahvistaminen, katastrofiajattelusta optimismiin

PSYKOSOSIAALISET TUKITOIMET:

 • Akupunktio: Akupunktiolla voidaan saada lievitystä fatiikkiin. 
 • Jooga: Voi olla hyödyllistä voimaantumisessa, mielen ja kehon hallinnassa ja fatiikin vähentämisessä
 • Mindfullness: Tutkimustietoa tarvitaan vielä lisää. Auttaa stressin hallinnassa, unen saannissa, ahdistuksen ja masennuksen hoidossa, voi lievittää fatiikin tunnetta.

RAVINTO:

 • Syöpäpotilaalle suositellaan normaalia monipuolista ravitsemusta. Tarvittaessa ravitsemusterapeutin tuki.
 • Ravitsemuksen ja hivenaineiden puutosta voidaan korjata ravitsemuslisillä: proteiinijuomat, energiashotit, rauta, kalkki, d-vitamiini, magnesium, b-vitamiini, kaliumlisä
 • L-karnitiini, ginseng, koentsyymi-Q (c-vitamiini), astragalus, guarana, mistletoe on tutkittu osin lupaavin, osin ristiriitaisin tuloksin. Lääketieteessä ei yksimielisyyttä siitä, tulisiko näitä luontaistuotteita käyttää. Varovaisuutta noudatettava syöpähoitojen aikana (yhteisvaikutuksia ei tunneta).

FATIIKIN HOITO, LÄÄKKEET

Taulukko 1. Näitä lääkkeitä käytetään syöpäpotilaan fatiikin hoidossa

Kortisoni EPO (punasolujen kasvutekijä)
Vaimentaa tulehdusreaktioita. Vaikuttaa myös aivojen toimintaan ja kortisoli-aineenvaihduntaan. Vaikuttava aine erytropoietiini, joka kiihdyttää punasolujen tuotantoa
Deksametasonia ja metyyliprednisolonia on tutkittu ja niillä on voitu osoittaa merkittävä fatiikin oireiden lievittyminen.  Tutkitusti vähentää fatiikkia niillä potilailla joilla on solunsalpaajahoidon aikainen anemia
Suositellaan käytettäväksi, kun syövän oirehallintaa ei muilla keinoin saada hyväksi. Hoitovaste on yleensä hyvä mutta voi olla lyhytkestoinen. Haittavaikutuksia voi tulla. 

Tärkeä osa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Suositellaan käytettäväksi niillä potilailla, joilla on solunsalpaajahoidon aikainen syövän aiheuttama anemia. Ei korjaa raudanpuutetta, tarvittaessa käytetään myös rautatankkausta tai veritankkauksia.

Taulukko 2. Näitä lääkkeitä on tutkittu, mutta ei suositella käytettäväksi syöpäpotilaan fatiikin hoidossa

Antidepressantit (eli masennuslääkkeet) Psykostimulantit
Vaikuttavat aivojen serotoniiniaineenvaihduntaan Vaikutusmekanismi osin epäselvä.

Lisäävät dopamiinipitoisuutta keskushermostossa

Julkaistu useita tutkimuksia, joissa masennuslääkkeistä ei ole saatu etua fatiikin oireisiin Tutkimustulokset ristiriitaisia, valtaosa tutkimuksista päättynyt siihen, että fatiikki ei lieventynyt hoitohaarassa
Ei suositella käytettäväksi syöpäpotilaan fatiikin hoitoon

Tutkimustulokset vahvistavat sitä, että fatiikki ja masennus ovat eri asia ja niitä on hoidettava eri tavalla vaikka oireet risteävätkin

Ei suositella käytettäväksi syöpäpotilaan fatiikin hoitoon. 

Suomessa näitä lääkkeitä käytetään tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöiden hoitoon

Tärkeimmät viitteet:

Cancer related fatigue: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis and treatment. Ann Oncol 2020; vol 21 (6):713-723

Mechanisms of Cancer-Related Fatigue.The Oncologist 2007;Vol 12 (S1): 22–34

Cancer-related fatigue—mechanisms, risk factors, and treatments

Nature Reviews Clinical Oncology 2014; vol 11: 597–609