14.4.2020

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry

Yhteystietomme ja yhteydenotto

Sähköposti: info@gysy.fi
Puhelin: 050 5901 927

Rekisterin nimi:

Oma Gysy

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen, joka syntyy rekisteröidyn antaessa tietojaan OmaGysy-palveluun syöttämällä  tietoja palveluumme lomakkeen kautta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitoa varten.

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry voi käyttää henkilötietoja asiakashistorian seurantaan ja analysointiin; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen. Palvelu voi sisältää markkinointiviestintää puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai multimediaviestin välityksellä sekä palvelun sisäistä verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa tapahtuvaa markkinointia ja muuta viestintää.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Henkilön nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Onko rekisteröity potilas, läheinen tai muu
OmaGysy-rekisteri ei sisällä potilastietoja

Henkilötietojen säilytysaika

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry säilyttää henkilötietoja OmaGysy-palvelussa niin kauan kuin rekisteröity käyttää palvelua. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry voi poistaa tiedot myös tätä ennen, mikäli on selvää, ettei käyttäjä enää käytä palvelua ja hänen asiakassuhteensa Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:hyn on päättynyt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:
Rekisteröity itse, ja rekisteröidyn toimesta lomakkeeseen täytetyt tiedot.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osa-puoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut tunnetut järjestelmät.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tiedot säilytetään palomuurin takana ja virustorjuntaohjelmien suojaamina.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus  vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita OmaGysy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia (kielto-oikeus).

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä muita häntä koskevia tietoja OmaGysy-palveluun on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse tai puhelimitse tämän sivun yläosassa annettuun sähköpostiosoitteiseen/puhelinnumeroon. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:lle.