Eva-Maria Strömsholm

Eva-Maria Strömsholm

Viceordförande

Mitt namn är Eva-Maria Strömsholm och jag är en av grundarna till Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf. Jag är även viceordförande i föreningen.
Jag ville vara med och grunda föreningen Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf eftersom jag känner att vi tillsammans kan hjälpa varandra och stödja andra gynekologiska cancerpatienter. Vi kan dela information, ge en varm kram och diskutera svåra ämnen men även positiva saker.

Jag är till utbildningen klasslärare. Jag har också en magisterexamen i utvecklingspsykologi och jobbar som sjukskötare med inriktning på cancervård.
Jag har också en cancerbakgrund. Jag fick en ovanlig form av äggstockscancer år 2008 när jag endast var 27 år gammal. Har blivit opererad fem gånger och år 2010 fick jag cytostatika under tre veckor ungefär 20 gånger och det gjorde mig helt sängbunden. Jag behövde hjälp med allting.

Efter detta började jag livet på nytt. Innan cancern kom in i mitt liv var jag en långdistanslöpare där huvudsträckan var halvmaraton. Jag tränade och tävlade hela tiden. Det var mitt liv. Men cancern förändrade allting. Efter cytostatikabehandlingen har jag inte kunnat återgå till idrotten.

Men även om cancern förändrade mycket i mitt liv gav den även mycket. Jag har varit aktivt med i olika cancerföreningar och har tack vare det känt att det är viktigt att vara till hjälp för andra cancerpatienter.

För mig är cancerpatienternas välmående, bemötande av patienter, psykosocialt stöd samt rehabilitering viktigt. Jag upplever att cancerpatienter behöver mer stöd än de kanske just nu får. Kamratstöd och att diskutera med andra cancerpatienter har gett mig mycket.

Unga cancerpatienter har olika utmaningar om man jämför med patienter i arbetsför ålder och äldre patienter. Många svåra långtida bieffekter av behandlingar försvårar cancerpatientens liv. Om patienten redan i ett tidigt skede får information och hjälp kan det kanske vara lite lättare att leva och klara av sin cancer. Öppen diskussion är viktigt.

Jag önskar att Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf är en sådan förening som kan ge olika former av stöd till olika cancerpatienter som har insjuknat i en gynekologisk cancerform men även till patienternas närstående. Jag tror att vi tillsammans kan göra mycket bra saker och stödja varandra.

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>