Sara Kokko

Sara Kokko

Röntgenskötare, YH

Jag heter Sara Kokko och är ersättare  i föreningens styrelse från och med våren 2022. Jag arbetar inom vårdbranschen som röntgenskötare och har mer än 15 års erfarenhet inom både offentlig och privat sektor. Jag är medlem i HYKS Cancercentrums klientråd för unga vuxna som erfarenhetsexpert åren 2021-2022.

Jag fick livmodercancer vid 34 års ålder. Efter min cancerdiagnos har jag velat påverka andra och utveckla vårdstigen genom att förbättra metoder och allas lika tillgång till de former av stöd som finns tillgängliga från sjukdomens början och till att behandla sena effekter. Psykosocialt stöd ligger varmt om hjärtat och jag hoppas att denna form av stöd ska nå cancerpatienter bättre i framtiden.

I mitt arbete träffade jag cancerpatienter varje dag i samband med bildundersökningar på ett stort universitetssjukhus, mötena blev irriterande korta och jag skulle vilja ge mer av mig själv i framtiden, t.ex. i form av kamratstöd. Idag arbetar jag på en privat läkarmottagning, vilket ger mig mer tid till fritidsaktiviteter som föreningsverksamhet och frivilligarbete – för första gången i mitt liv.

Sara Kokko, röntgenskötare, YH

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>