Katja Kero

Katja Kero

MD specialistläkare inom gynekologi och obstetrik Sexualrådgivare

Mitt namn är Katja Kero och jag är både glad och stolt över att få vara styrelsemedlem i föreningen Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf.

Jag tog specialistläkarexamen inom gynekologi och obstetrik år 2009 och utbildade mig till sexualrådgivare år 2010. För närvarande studerar jag till kognitiv-integrativ psykoterapeut vid Helsingfors universitet. I mitt kliniska patientarbete har jag vårdat många patienter med bl.a. cellförändringar i livmoderhalsen och jag har dessutom arbetat med patienter som drabbats av gynekologisk cancer. Utöver mitt forskningsarbete arbetar jag till vardags på ÅUCS gynekologiska poliklinik som specialistläkare på polikliniken för sexualhälsa och Seri-stödcentrum. Jag arbetar också som läkare inom den privata sektorn.

Jag har ingått i HUPA-forskningsgruppen i Åbo, där man studerat papillomavirusets spridningsrutter inom familjer. Utgående från materialet i HUPA-gruppens undersökning, disputerade jag år 2014 om HPV-infektion i mäns mun och könsorgan. Efter detta fortsatte jag mitt forskningsarbete i EMMI-forskningsgruppen, som studerar bl.a. det vaginala och orala mikrobiomets betydelse för olika sjukdomar och HPV-infektion. Jag är mycket tacksam över det stöd jag fått från Sydvästra Finlands Cancerförbund, Finlands Cancerförening, Sydvästra Finlands Kulturstiftelse, National Research Fund och Åbo universitetssjukhusstiftelse för mina forskningsprojekt.

Jag har varit aktiv i olika föreningar. Åren 2016-2017 var jag sekreterare i styrelsen för Finlands gynekologiska förening (SGY). Sedan tio år tillbaka är jag medlem i SGY:s grupp om sexualhälsa, och har fungerat som gruppens ordförande de senaste tre åren. Dessutom är jag ordförande i Egentliga Finland i kommittén för främjandet av sexual- och reproduktiv hälsa.

Våren 2020 publicerades den första upplagan av boken Sexualmedicin på förlaget Kustannus oy Duodecim. I boken behandlas viktiga teman om cancerpatienters sexuella hälsa. Jag är redaktör för en del av boken och har dessutom skrivit flera kapitel i den.

Patientarbete ligger mig särskilt nära om hjärtat. Utöver information, vill jag ge patienten det utrymme som behövs för att prata om känsliga och smärtsamma frågor som t.ex. hur långvarig sjukdom kan inverka på sexualiteten och på livet i allmänhet. Jag har lärt mig mycket av mina patienter under min resa som läkare, vilket jag är ödmjukt tacksam för. En stor positiv utmaning har för mig under flera år, också varit att fungera som lärare och mentor för läkarstuderande.

Katja Kero
MD specialistläkare inom gynekologi och obstetrik
Sexualrådgivare
Kognitiv-integrativ psykoterapiutbildning (tredje året)

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>