Ulla Puistola

Ulla Puistola

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finlands rf:s styrelsemedlem│Specialläkare inom gynekologiska cancersjukdomar, GySy: grundande medlem, överläkare (emerita)

Ulla Puistola blev klar licenciat i medicin från Uleåborgs universitet år 1979 och hon fick sin doktorsgrad i medicin och kirurgi 1982. År 1987 specialiserade sig Puistola i gynekologi och obstetrik och i gynekologisk cancer år 1990. Hon blev docent i gynekologi och obstetrik från universitetet i Uleåborg 1993. Samma år utnämndes hon till överläkare för den gynonkologiska enheten där hon fortsatt till år 2020. Sedan 2012 har Puistola haft en professur i gynekologi och obstetrik. Puistola har haft en privat mottagning sedan 1986.
Ulla Puistola har bedrivit forskning sedan 1976. För närvarande har forskningen fokuserat på att undersöka rollen för oxidativ stress och potentiellt associerade terapier, såsom metformin och statiner, i förekomsten och prognosen av cancer, både från cancervävnadsprover och från epidemiologiska data från patienter med diabetesregister.
Ulla Puistola har varit lärare vid medicinska fakulteten sedan 1976. Hon har varit klinisk lärare och föreläsare i gynekologi och obstetrik och hon har skrivit fyra läroböcker. Puistola har gett ut mer än 100 internationella publikationer.

Hon har också aktivt informerat allmänheten om riskfaktorer för gynekologiska cancerformer, förebyggande och utveckling i behandlingen. Hon har tilldelats Seth Wichman-priset samt bästa finländska forskaren för norra Finlands cancerförening 2006 och år 2019 valdes hon till Finlands cancerläkare. Hennes forskargrupp har gett bidrag till norra Finlands cancerförening, Cancerstiftelsen i Finland och Jane and Aatos Erkko -stiftelsen.
Ulla Puistola har varit med i styrelserna för Finlands Cancerförening och norra Finlands cancerförening.

Dessutom har hon varit med som expert i olika stiftelser och i patientförsäkringsnämnden. Ordförande i Finlands gynekologiska onkologiförening (FINGOG). Ordförande för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf, som grundades för att stödja patienter med gynekologisk cancer; tillhandahålla aktuell information om dessa cancerformer, deras behandlingar och rehabilitering.
Internationellt samarbete: Puistola har fungerat som sekreterare och styrelseledamot i nordiska gynekolog-onkologiska föreningen (NSGO) och som medlem av dess forskningsenhet (NSGO-CTU). Hon är medlem i International Association of Gynecological Oncology (IGCS) och dess översättningsforskningsgrupp, och hon är också medlem i European Association of Gynecological Oncology (ESGO).

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>