Ulla Puistola

Ulla Puistola

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n hallituksen jäsen | Gynekologisten syöpätautien erikoislääkäri, GySy: perustajajäsen, ylilääkäri (emerita)

Ulla Puistola on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta 1979. Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1982. Puistola erikoistui naistentauteihin ja synnytysoppiin 1987 ja gynekologisiin syöpätauteihin, 1990. Hänelle myönnettiin naistentautien ja synnytysopin dosentuuri Oulun yliopistosta 1993. Samana vuonna hänet nimitettiin gynekologisen onkologian yksikön ylilääkäriksi, jossa virassa hän toimi vuoteen 2020 asti. Vuodesta 2012 lähtien Puistola on hoitanut naistentautien ja synnytysopin professuuria. Yksityisvastaanottoa Puistola on pitänyt vuodesta 1986 lähtien.

Ulla Puistola on tehnyt tutkimustyötä 1976 lähtien. Tällä hetkellä tutkimuksissa on keskitytty selvittämään oksidatiivisen stressin ja siihen mahdollisesti kytkeytyvien hoitojen, kuten metformiinin ja statiinien, roolia syöpien esiintyvyydessä ja ennusteessa sekä syöpäkudosnäytteistä että epidemiologisessa diabetesrekisterin potilaita käsittävässä aineistossa.

Ulla Puistola on toiminut lääketieteellisen tiedekunnan opettajana 1976 lähtien. Hän on toiminut naistentautien ja synnytysopin kliinisenä opettajana ja luennoitsijana. Hän on ollut neljän oppikirjan kirjoittajana. Kansainvälisiä, vertaisarvioituja julkaisuja Puistolalla on yli 100.

Hän on ollut myös aktiivisesti julkisuudessa tiedottamassa gynekologisten syöpätautien riskitekijöistä, ennaltaehkäisystä ja hoidon kehityksestä. Hänet on palkittu Seth Wichman palkinnolla, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen parhaana Pohjois-Suomalaisena tutkijana 2006 ja hänet valittiin Suomen vuoden syöpälääkäriksi 2019. Hänen tutkimusryhmäänsä on apurahoilla tukenut Pohjois-Suomen syöpäyhdistys, Suomen Syöpäsäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Ulla Puistola on ollut Suomen Syöpäyhdistyksen ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksessa, eri säätiöiden asiantuntijana sekä Potilasvakuutuslautakunnan asiantuntijana. Suomen Gynekologisen Onkologian järjestön ( FINGOG) puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajana Suomen Gynekologisen Syöpäpotilaat ry:ssä, joka perustettiin tukemaan gynekologista syöpää sairastavia potilaita; antamalla ajankohtaista tietoa kyseisitä syövistä, niiden hoidoista ja kuntoutuksesta.

Kansainvälinen yhteistyö: Puistola on toiminut Pohjoismaisen Gynekologisen onkologian yhdistyksen ( NSGO) sihteerinä ja hallituksen jäsenenä sekä sen tutkimusyksikön jäsenenä (NSGO-CTU). Hän on kansainvälisen gynekologisen onkologiyhdistyksen (IGCS) ja sen translationaalisen tutkimusryhmän jäsen sekä Eurooppalaisen gynekologisen onkologiyhdistyksen jäsen (ESGO).

TAKAISIN SIVULLE HALLITUS JA SÄÄNNÖT >>