Fatigue som cancerpatientens vardagsutmaning

Minna Jääskeläinen

MD, Specialistläkare inom cancersjukdomar, specialkompetens inom palliativ medicin
Skribenten är verksam som överläkare i Lapplands centralsjukhus. Hon har även specialkompetens inom palliativ medicin, inom vilken symtomvård av cancer och prioriterande av helhetsmässig livskvalitet är områden för speciellt intresse.

Är du trött och har inte lust med något alls? Efter att ha vilat vill du fortfarande vila? Kanske ställer du in en träff med en vän för att krafterna inte ens räcker till att tala?

Låter det bekant? Kanske är dessa scener ur ditt liv eller ur livet från din närstående med cancer?

En cancerpatients fatigue, det vill säga långvarig eller regelbundet upprepad kraftig trötthet som stör vardagen, är ett vanligt symtom på cancer men även en typisk biverkning av flera cancerbehandlingar. Fatiguen kan försvåras plötsligt efter bara en liten fysisk eller psykisk belastning och ibland utan en klar orsak. Symtomen på fatigue är många och ibland är det svårt att skilja dem från trötthet, depression eller bara en allmän känsla av handlingslöshet. Oftast hjälper inte sömn eller vila mot utmattning orsakad av fatigue. Dessutom kan också andra symtom vara kopplade till fatiguen; såsom hjärndimma, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, sömnstörningar och svårigheter med att klara sociala situationer.

Det är typiskt av vårdpersonal men också att de som själva har cancer underskattar symtomen av fatigue. Man tänker att fatigue är en naturlig del av att insjukna i cancer och delvis tänker man också att det inte finns effektiva behandlingsmetoder för fatigue. Frågeverktyg har utvecklats för vidare utredningar och för att utvärdera behovet av vård, med dessa har personalen lättare att föra saken på tal, känna igen människor med risk för fatigue och reda ut fatiguens svårighetsgrad. I sin enklaste form räcker ändå en fråga: “ Om du skulle gradera din utmattning på en sifferskala från 0 – 10, vilket nummer skulle du ge den?”. Om svaret är nummer fyra eller högre finns det orsak att reda ut det noggrannare.

Orsakerna bakom fatigue är alltid multifaktoriella: den sociala situationen, den mentala hälsan och kroppens hälsa samt olika fysiologiska mekanismer är alla med och påverkar uppkomsten av fatigue, på olika sätt hos olika människor. Man måste närma sig behandling och undersökning av fatigue individuellt. Vid vårdbedömningen av fatigue kartläggs patientens riskfaktorer för förvärring av fatigue, upplevelser av faktorer som lindrat/försvårat fatiguen samt det sociala stödnätverket och behovet av hjälp. Då fatigue konstateras kan läkaren ordinera vidare undersökningar och ibland hittas också en fysiologisk orsak för fatiguen, till exempel högt blodsocker eller avvikande sköldkörtelvärden. Läkaren utvärderar också den cancerbehandling som används och om behandlingens intensitet kan dras ner eller om behandlingen kan ändras till en bättre tåld behandling utan att försvaga prognosen.

Tack vare ihärdigt forskningsarbete har man hittat flera undersökt effektiva sätt att lindra fatigue. Regelbunden motion förbättrar livskvaliteten och orkandet samt lyfter självkänslan och humöret. Rekommendationen är att röra sig inom ramen för de egna krafterna, redan 10-45 minuter av lätt motion är till nytta för att lindra fatigue. Fatigue kan lindras också med olika psykosociala metoder, genom att öka kunskapen, genom korttidsterapi eller genom att lägga om vardagens rytm så att den stöder orkandet. Yoga, akupunktur och mindfulnessövningar är också till nytta även om vi behöver mera forskning över dem. Också näringen spelar stor roll i behandlingen av fatigue. Åt personer med cancer rekommenderas vanlig mångsidig näring som faller en i smaken. Spårämnesbrister kan vid behov korrigeras med näringstillskott. Också naturpreparat har undersökts särskilt mycket för behandlingen av fatigue med delvis lovande resultat. Bland medicinska experter finns det ändå tills vidare inte konsensus kring om man borde använda naturpreparat för att behandla fatigue eller inte. Särskilt under cancerns medicinska behandling bör man vara försiktig med användingen av naturpreparat, eftersom man inte känner till samverkan av cancermediciner och naturpreparat särskilt väl. De enda läkemedlen som har visat sig vara effektiva vid behandlingen av fatigue är röda blodkroppars tillväxtfaktorer mot anemi orsakad av cellgiftsbehandling samt kortison framför allt som symtomlindring vid långt framskriden cancer.

De förändringar i kroppen och sinnet som cancern orsakar leder till utanförskap samt känslor av underlägsenhet och oförmåga, vilka förvärras av fatiguens symtom. Det är viktigt att komma ihåg att du räcker just så som du är, utmattningen förminskar inte ditt värde som människa. Att behöva och att be om hjälp kan ibland kännas tungt och skamfullt. Oftast vill ändå närstående och vårdpersonal hjälpa och får i och med hjälpandet ett meningsfullt sätt att finnas till för den sjuke. Som tur är varierar symtomen på fatigue och dagarna är sig inte lika. Om idag är en dålig dag mår du kanske bättre redan imorgon!