Fatiikki syöpäpotilaan arjen haasteena

Minna Jääskeläinen

LT, Syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
Kirjoittaja toimii syöpätautipoliklinikan ylilääkärinä Lapin keskussairaalassa. Hänellä on myös palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, jonka myötä syövän oirehoito ja kokonaisvaltainen elämänlaadun vaaliminen ovat erityisen mielenkiinnon kohteina.

Uuvuttaa eikä huvita mikään? Levon jälkeenkin tekee mieli levätä? Ehkä perut ystävän tapaamisen, koska voimat eivät vaan riitä edes jutteluun?

Kuulostaako tutulta? Ehkä nämä ovat otteita myös sinun tai syöpää sairastavan läheisesi elämästä?

Syöpäpotilaan fatiikki, eli pitkäkestoinen tai säännöllisesti toistuva arjen toimintoja häiritsevä voimakas uupumus, on tavallinen syövän oire mutta myös useiden syöpähoitojen tyypillinen haittavaikutus. Fatiikki voi vaikeutua yllättäen pienenkin henkisen tai fyysisen ponnistelun jälkeen, tai joskus ilman mitään selkeää syytä. Fatiikin oireet ovat hyvin moninaisia, ja joskus niitä on vaikea erottaa väsymyksestä, masennuksesta tai vaan yleisestä saamattomuuden tunteesta. Yleensä nukkuminen tai lepääminen eivät auta fatiikin aiheuttamaan uupumukseen. Lisäksi fatiikkiin voi liittyä muita oireita kuten aivosumua, keskittymisen vaikeutta, mielialan vaihteluita, unihäiriöitä ja vaikeuksia selviytyä sosiaalisista tilanteista.

On tyypillistä, että hoitoalan ammattilaiset, mutta myös syöpää sairastavat ihmiset itse, aliarvioivat fatiikin oireita. Fatiikin ajatellaan olevan luonnollinen osa syövän sairastamista ja toisaalta arvellaan, että fatiikkiin ei olisi olemassa tehokkaita hoitokeinoja. Lisätutkimusten ja hoidon tarpeen arvioimiseksi on kehitetty kyselytyökaluja, joiden avulla henkilökunnan on helpompi ottaa asia puheeksi, tunnistaa fatiikin riskissä olevat ihmiset ja selvittää fatiikin vaikeusastetta. Yksinkertaisimmillaan kuitenkin yksi kysymys riittää: ”Jos arvioisit uupumustasi numeroasteikolla 0 – 10 minkä numeron antaisit sille?”. Vastauksena luku 4 tai enemmän on jo aihe selvittää asiaa tarkemmin.

Fatiikin taustalla olevat syyt ovat aina monitekijäisiä: sosiaalinen tilanne, mielen- ja kehon terveys sekä erilaiset fysiologiset mekanismit ovat kaikki vaikuttavamassa fatiikin kehittymiseen, eri ihmisillä eri tavoin. Fatiikin hoidossa ja tutkimuksissa onkin edettävä yksilöllisesti. Fatiikin hoitoarviossa kartoitetaan potilaskohtaiset riskitekijät fatiikin vaikeutumiselle, kokemukset fatiikkia lievittävistä/pahentavista tekijöistä sekä sosiaalinen tukipiiri ja avun tarve. Fatiikin toteamisen myötä lääkäri voi määrätä lisätutkimuksia ja joskus löytyykin fysiologinen syy fatiikille, esimerkiksi korkea verensokeri tai poikkeavat kilpirauhas-arvot. Lääkäri arvioi myös käytössä olevan syöpähoidon ja sen, onko syövän ennustetta heikentämättä mahdollista keventää hoidon intensiteettiä tai vaihtaa sitä paremmin siedettyyn hoitoon.

Sinnikkään tutkimustyön tuloksena on löydetty useita tutkitusti tehokkaita keinoja lievittää fatiikkia. Säännöllinen liikunta parantaa elämänlaatua ja jaksamista sekä kohentaa itsetuntoa ja mielialaa. Suosituksena on liikkua omien voimavarojen puitteissa, jo 10-45min kevyttä liikuntaa päivittäin on hyödyllistä fatiikin lievittämisessä. Fatiikkia voidaan helpottaa myös erilaisilla psykososiaalisilla keinoilla, kuten tiedon lisäämisellä, lyhytterapialla tai arjen rytmittämisellä paremmin jaksamista edistäväksi. Jooga, akupunkiot ja mindfulness-harjoitukset voivat nekin olla hyödyllisiä, joskin näistä hoitomuodoista tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa. Myös ravitsemuksella on suuri merkitys fatiikin hoidossa. Syöpää sairastavalle suositellaan tavallista monipuolista ja itselle maistuvaa ravitsemusta. Tarvittaessa hivenainepuutoksia voidaan korjata ravintolisin. Myös luontaistuotteita fatiikin hoidossa on tutkittu varsin paljon, osin lupaavin hoitotuloksin. Lääketieteen asiantuntijoiden kesken ei kuitenkaan toistaiseksi ole yksimielisyyttä siitä, tulisiko luontaistuotteita käyttää fatiikin hoitoon. Etenkin syövän lääkehoidon aikana on luontaistuotteiden käytössä noudettava varovaisuutta, koska syöpälääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteisvaikutuksia ei tunneta kovin hyvin. Fatiikin hoidossa ainoat tehokkaaksi osoittautuneet lääkkeet ovat punasolujen kasvutekijä solunsalpaajahoidon aiheuttaman anemian hoidossa sekä kortisoni ajoittuen etenkin pitkälle edenneen syövän oirehoitoon.

Syövän aiheuttamat kehon ja mielen muutokset aiheuttavat eriytymistä sekä huonommuuden ja pystymättömyyden tunteita, joita fatiikin oireet pahentavat. On tärkeää muistaa, että riität juuri sellaisena kuin olet, uupumus ei vähennä ihmisarvoasi. Avun pyytäminen ja tarvitseminen voi joskus tuntua raskaalta ja hävettävältäkin. Useimmiten läheiset ja hoitoon osallistuvat ammattilaiset kuitenkin haluavat auttaa ja saavat avun myötä tärkeän tarkoituksen sairastuneen vierellä kulkemiseen. Onneksi fatiikin oireet myös vaihtelevat eikä päivät eivät ole sisaruksia keskenään. Jos tänään on huono päivä, ehkä huomenna voit jo paremmin!