Parisuhde puheeksi syövän jälkeen

Laura Huuskonen

Asiantuntija

Parisuhdekeskus Kataja

Vieraskynä-blogi

Syöpäsairaus vaikuttaa yksilöön hyvin kokonaisvaltaisesti. Sairaus muuttaa omaa suhtautumista ja käsitystä itsestä, niin kehonkuvaan ja kehon toimintaan kuin mieleen ja oman toimijuuteen liittyen. Sairauden, oireiden, hoitojen, leikkausten ja lääkitysten aiheuttamat muutokset vaikuttavat nykyhetkessä mutta myös siinä, miten tulevaisuus kohdataan. Muutoksiin liittyy monenlaisia tunteita ja prosesseja. Oma keho ja mieli voivat tuntua välillä vierailta ja muutokset voivat herättää voimakkaita tunteita: syyllisyyttä, häpeää, voimattomuutta ja epävarmuutta. Mielessä voi herätä myös kysymyksiä siitä, kelpaanko tällaisena nykyiselle tai tuleville kumppaneille.

Sairaudesta puhuminen ja kertominen ei aina ole helppoa ja kumppanin voi olla vaikeaa ymmärtää täysin, miltä toisesta tuntuu. On tärkeää muistaa, että vaikka sairaus olisi vaikeaoireinen tai vaatisi paljon hoitoa, sen vuoksi ei tarvitse kuitenkaan tyytyä yhtään huonompaan kohteluun. Jokainen meistä ansaitsee lempeän parisuhteen, josta saa tukea ja turvaa.

Omasta sairaudesta ja sen aiheuttamista muutoksista puhuminen on jokaisen oma, henkilökohtainen asia. Moni miettii, milloin ja miten sairaudesta olisi hyvä kertoa. Uuden ihmisen vastaanotto ja reaktio voi jännittää tai jopa pelottaa. Erityisesti kun vasta tutustutaan, saatetaan helposti peitellä tai vähätellä sairautta ja sen mukanaan tuomia muutoksia, kun ei vielä varmuudella tiedä, miten toinen sairauteen suhtautuu.

Kun sairaudesta kertoo avoimesti ihan alussa, välttyy myöhemmin väärinymmärryksiltä. On tärkeää antaa myös toiselle osapuolelle aikaa käsitellä kuulemaansa ja lupa kysyä tyhmiltä ja merkityksettömiltäkin tuntuvia kysymyksiä. Kysyminen on useimmiten parempi vaihtoehto kuin hiljaa itsekseen pohtiminen. Toisen kaikki kysymykset kannattaa ottaa tosissaan, vaikka ne tuntuisivat itsestä hassuilta. Keskustelua on helpompi lähteä syventämään silloin, kun kevyemmistäkin aiheista voi puhua ilman huolta torjumisesta tai naurunalaiseksi joutumisesta.

Keskusteleminen ei ole aina mutkatonta. Olemme erilaisia siinä, miten avoimesti olemme oppineet vaikeistakin asioista keskustelemaan. Kun puhuminen tuntuu vaikealta, kommunikointiin voidaan soveltaa muita tapoja. Monet potilasjärjestöt tarjoavat luotettavaa tietoa sairauksista sekä mahdollisesti myös erillistä läheisille suunnattua materiaalia. Luotettavan tiedon lukeminen voi toimia hyvänä pohjustuksena keskustelulle. Se antaa myös kumppanille aikaa sulatella tietoa, jolloin tunteiden ja ajatusten sanoittaminen saattaa olla helpompaa.

On täysin tavallista, että sairaus vaikuttaa parisuhteeseen usealla eri tavalla. Asioita ei tarvitse jäädä pyörittelemään ja pohtimaan pelkästään yhdessä, vaan apua saa ja kannattaa rohkeasti pyytää myös suhteen ulkopuolelta, pari- tai seksuaalineuvonnasta. Sekä sairastava että hänen kumppaninsa voivat hyötyä suuresti yhteisestä, erillisestä tuesta sekä vertaistuesta.

Kirjoittaja Laura Huuskonen on Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija

Lähteet:
Seksuaalisuus ja syöpä- potilasopas (Suomen syöpäpotilaat ry 2023)
Charlotta Piri: Seurustelu ja pitkäaikaissairaus (2021)

Tutustuttavaksi:

Kaikki syövästä: Syöpä ja seksuaalisuus https://www.kaikkisyovasta.fi/elama-syovan-kanssa/syopa-ja-seksuaalisuus/

Parisuhdekeskus Kataja ry https://parisuhdekeskus.fi/