Marjo Sorsa

Marjo Sorsa

Sekreterare, ekonomiansvarig

Hej, mitt namn är Marjo Sorsa, en av Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:s grundare. Jag är också sekreterare i föreningen.
Jag har själv varit sjuk i bröstcancer och fick äggstockscancer 2011. Det gjordes en stor operation och jag fick cytostatika. Min äggstockscancer har förnyats två gånger. Den senaste cancerbehandlingen fick jag år 2015. Jag upplever att jag haft tur, att jag fått många viktiga år av mitt liv trots cancer och att det tagit så lång tid som fem år sedan mitt senaste återfall.

Jag kan inte mera vara i arbetslivet på grund av att cancerbehandlingarna har gett mig långtida biverkningar. Jag har ändå hittat många nya viktiga saker trots att jag inte kan jobba mera. Jag har nu mera ork och tid att röra på mig, jag njuter t.ex. av naturvandringar. Jag har mer tid att läsa bra böcker, njuta av kulturlivet och träffa vänner. Dessutom har jag orkat göra volontärarbete i cancerföreningar och på det sättet hjälpa andra som insjuknat i gynekologisk cancer.

Jag är utbildad sjukskötare och inriktad på mentalvård. Jag är också magister i hälsovetenskaper och varit vårdlärare i yrkeshögskola.

Under mina sjukdomsår har jag träffat många patienter med gynekologisk cancer i olika åldrar. Dessa möten har varit mycket viktiga och genom dessa har jag fått en bredare bild av hur gynekologisk cancer kan på många olika sätt påverka en kvinnas liv, vare sig hon är ung, i arbetsför ålder eller gammal.
Jag har fått en stark insyn i att dessa kvinnor behöver mer information om sin egen cancer, dess behandlingar, behandlingarnas biverkningar och långtida sidoeffekter.

Ofta vet inte kvinnorna om möjligheten till rehabilitering och vet inte om att begära detta. Många kvinnor upplever att de behöver mer psykosocialt stöd. Cancerpatientens familj och närståendes behov bör uppmärksammas bättre.

Jag har även fått många förfrågningar om varför patienter med gynekologisk cancer inte har en egen förening. Vi försöker nu svara på detta behov. Jag önskar att vi tillsammans kan stödja varandra i svåra livssituationer. Som en större skara kan vi göra mer skillnad så att gynekologiska cancerpatienter och deras närståendes specialbehov lyfts fram och att dessa behov uppmärksammas i vårdkedjans alla skeden.

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>