Margita Strandberg-Heinonen

Margita Strandberg-Heinonen

Medlemsansvarig

Jag heter Margita Strandberg-Heinonen och är fr.o.m våren 2020, ny medlem i styrelsen i Finlands Gynekologiska Cancerpatienters förening rf.

Jag blev ombedd att komma med i styrelsen och det är jag glad över. Jag behövde inte tänka på saken många dagar, utan tackade för förtroendet. Jag har flera år tänkt på hur viktigt det skulle vara med en förening för gynekologiska cancerpatienter. Nu har den dagen kommit och jag riktar ett varmt tack till Eva-Maria, Marjo och Ulla som gjorde detta möjligt.

Till utbildningen är jag sjukskötare och specialiserade mig till barnmorska, år 1987. Till största delen av min aktiva tid som sjukskötare har jag jobbat med kvinnor. Före min specialisering jobbade jag just med gynekologiska patienter och efter det så har jag jobbat på familjeplaneringen och inom mödravården. Jag har även jobbat som avdelningsskötare på hälsocentralen och på vårdavdelningar. I dag jobbar jag för Österbottens Cancerförening rf som ansvarig skötare och träffar dagligen cancerpatienter och deras anhöriga som har behov av psykosocialt stöd, att möta andra drabbade som varit med om samma sak, kamratstöd, och som har behov av rehabilitering.

När klienten och deras anhöriga drabbas av en cancerdiagnos, är vården av cancern, eventuell operation och medicinering, det allra viktigaste. Men även i detta skede skulle det vara bra att få tala med en person som haft ungefär samma diagnos, ett sådant samtal kan ge krafter inför kommande vårdprogram. Efter vården är de övriga stödtjänsterna viktiga. Man har genom forskning kunnat påvisa att personer som är cancerdrabbade återhämtar sig snabbare om de får stöd och rehabilitering, som påverkar livskvaliteten till det bättre.

Jag vill gärna vara med i verksamheten genom att ge samt förmedla den kunskap som jag genom åren har fått, upplevt och känt av hos patienter och anhöriga.

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>