Emmi Tuomisto

Emmi Tuomisto

Styrelsemedlem

Mitt namn är Emmi Tuomisto, FM och redaktör. Jag blev själv sjuk våren 2021. Beskedet om en allvarlig sjukdom kom som en enorm chock. Till en början kändes det svårt och det var psykiskt jobbigt att få all information om sjukdomen, men det var viktigt att informationen ändå var lättillgänglig och lätt att förstå.

Kamratstöd kändes också skrämmande till en början, det var svårt att bli en del av en grupp som ingen någonsin skulle vilja gå med i. Ganska snart insåg jag dock att kamratstöd är viktigt.

I mitt arbete som journalist har jag alltid velat göra skillnad och jag hoppas att jag även kan vara med och påverka hur patienterna blir bemötta och hur man bemöter patienter och samtidigt dela med mig av viktig information om gynekologisk cancer.

Jag upplevde själv att jag fick bästa möjliga medicinska behandling för min sjukdom, men själva sjukvården bollar patienterna för mycket från ställe till ställe. Även som samhälle behöver vi mer mänsklig diskussion om sjukdomar och de svåra känslor de orsakar.

Själv får jag livsglädjen av nära och kära, hundar, arbete och svart humor som aldrig tar slut.

TILLBAKA TILL SIDAN STYRELSEN OCH REGLER >>