Gynekologisten syöpien uudet hoitomuodot

Eva-Maria Strömsholm

Varapuheenjohtaja

Kansainvälisistä asioista vastaava

Patient Advocacy Seminar in Gynecological Cancers 22-24.10.2021, suomenkielinen yhteenveto

TOINEN BLOGITEKSTI SARJASSA

Uusia hoitoja gynekologisiin syöpiin: Mihin olemme menossa?

Endometriumin syöpä

Vuosien ajan kemoterapia oli ainoa vaihtoehto. Sillä oli hyvä alkuteho. Hoito oli tehotonta, jos potilaan syöpä uusiutui ja ennuste oli siten erittäin huono. Vuoden 2021 aikana immunoterapia tuli myös yhdeksi vaihtoehdoksi näille syöville. Saatu data osoittaa, että 25 prosenttia potilaista reagoi hyvin pelkkään immunoterapiaan; nämä ovat potilaita, joilla on ns. ”kuumia” kasvaimia (hot
tumours).

Muilla 75 prosentilla potilaista, joilla on ”kylmiä” kasvaimia (could tumours), immunoterapia yhdistettynä kohdennetun lääkkeen kanssa (tyrosiinikinaasin estäjä), kuten lenvatinibi, voi olla hyödyllinen hoito. Tämä yhdistelmä lisäsi kokonaiseloonjäämistä ja joillekin potilaista yhdistelmähoito antoi myös pitkän aikavälin hyötyä. Tämä hoito on nyt saatavilla Tanskassa, ja siitä toivotaan muodostuvan EU:n hoidon standardi.

Immunoterapia on muuttanut potilaan hoitoa, mutta lisäkohdennettu lääke sisältää paljon niin sanottua ”myrkkyä”. Lääkäreiden ennakoiva hoito ja potilaiden hyvä tietoisuus sivuvaikutuksista ovat siten erittäin tärkeitä. Kliiniset tutkimukset ovat käynnissä eri puolilla Eurooppaa uusien yhdistelmähoitojen tehokkuuden tutkimiseksi aikaisemmissa taudin etenemisvaiheessa, eli ensilinjan hoitona tai leikkauksen jälkeen. Yhdessä tutkimuksessa selvitetään, voidaanko immunoterapiaa käyttää yksinään aloitushoitona. Tuloksia näistä tutkimuksista voimme odottaa vuoden 2022 aikana.

Kohdunkaulansyöpä

Kymmenen vuotta sitten metastaattista tai uusiutuvaa kohdunkaulan syöpää sairastavien potilaiden osoitettiin hyötyvän lisäämällä kohdelääke bevasitsumabi kemoterapiaan. Näiden potilaiden kokonaiseloonjäämisajan mediaani parani 17 kuukauteen. Viime aikoina immunoterapian sisällyttäminen hoitoon on ollut valtava hyöty.

Yksi kliininen tutkimus osoitti, että lisäimmunoterapia oli paljon tehokkaampi kuin yksittäinen kemoterapia kaikentyyppisille potilaille. Siitä oli hyötyä yleisessä selviytymisessä ja elämänlaadussa. Tutkimus on vasta alussa ja kysymyksiä on monia, mutta hyvä uutinen on, että immunoterapia on merkittävä hyöty useimmille kohdunkaulan syöpäpotilaille. Lisää kokeita on nyt käynnissä ja uusia lääkkeitä hyväksytään. Tutkimus keskittyy tällä hetkellä immunoterapian yhdistämiseen kemosädehoitoon ja muihin hoitomuotoihin. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin poistaa kemoterapia ensilinjan hoitona.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpätutkimuksessa oli tänä vuonna vähemmän läpimurtoja, mutta useissa tutkimuksissa todettiin hyödyllisiä oivalluksia. Viimeaikaiset tutkimukset potilailla, joilla on pitkälle edennyt munasarjasyöpä, viittaavat siihen, että hoidon ylläpito PARP-estäjillä on suurin vaikutus potilaisiin, joilla on BRCA1, BRCA2, RAD51C ja RAD51D mutaatioita. Niistä voi olla myös poikkeuksellista hyötyä muille potilaille.

Vaiheen 1 kliiniset tutkimukset viittaavat myös lupaaviin uusiin hoitoihin, mukaan lukien kolmisuuntainen yhdistelmä immunoterapia, PARP-estäjät ja bevasitsumabi. Munasarjasyövän hoidosta ei kuitenkaan ole vielä tehty kolmannen vaiheen tutkimuksia.

Äskettäisessä metatutkimuksessa kysyttiin myös, pitäisikö kaikkien potilaiden, joilla on äskettäin diagnosoitu munasarjasyöpä, saada PARP-estäjää ylläpitohoitona. Vastaus oli myönteinen: PARP-ylläpitohoito lisää kaikkien näiden potilaiden etenemisvapaata eloonjäämistä. Potilaat, joilla on BRCA- mutaatioita ja HRD-ominaisuudet kokivat suurimman hyödyn.

Eva-Maria Strömsholm