Gynekologisen osaamisen vahvistaminen luo yhteiskunnallisia säästöjä

Taru Salovaara

Kohdunkaulansyöpäpotilas

Sairaanhoitaja

GySyn viestintävastaava

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry kiittää Vasemmistonaisia tärkeästä avauksesta gynekologisen osaamisen lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vasemmistonaisten tiedotteessa 30.9.2021 on nostettu esiin monia keskeisiä ongelmia.

Gynekologista erityisosaamista tarvitaan perusterveydenhuollossa. Nykytila, jossa gynekologin palveluita tarjoavat pääsääntöisesti erikoissairaanhoito ja yksityinen sektori, asettaa naiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Vain harvalla on aidosti pääsy näiden palveluiden piiriin.

Yksi keskeinen asia, joka tästä kannanotosta kuitenkin puuttui, olivat gynekologiset syövät ja niiden ennaltaehkäisy. Gynekologisten syöpien varhaisoireet ovat usein hyvin epämääräisiä ja siksi niiden tunnistaminen ja jatkotutkimuksiin ohjaaminen perusterveydenhuollosta ovat avainasemassa oikea-aikaisen diagnoosin saamisessa. Erityisesti munasarjasyövän kohdalla tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä vuosikymmenten yrityksistä huolimatta toimivaa seulontamenetelmää ei ole löydetty ja munasarjasyövän kuolleisuustilastot ovat edelleen karua luettavaa.

”Kun itse hakeuduin poikkeavien gynekologisten vuotojen takia tutkimuksiin terveysasemalle, sisätutkimuksessa ja papa-kokeessa ei havaittu syöpään viittaavaa. Jos terveysasemalla olisi ollut mahdollisuus ultraäänitutkimukseen, kasvain olisi havaittu jo kesäkuussa. Ultraäänitutkimus tehtiin vasta syyskuussa erikoissairaanhoidossa, ja tällöin kasvain nähtiin heti. Kohdunkaulan syövän diagnoosi tuli viikkoa myöhemmin.” Taru Salovaara kertoo.

Papa-seulontojen ansiosta kohdunkaulan syöpätapaukset ovat merkittävästi vähentyneet Suomessa. Viimeisten vuosien aikana tapaukset ovat kuitenkin kääntyneet pitkästä aikaa kasvuun. Papa-seulontoja tarjotaan enimmäkseen virka-aikana, mikä vaikeuttaa työssäkäyvien mahdollisuutta osallistua niihin. Monissa kunnissa seulonta-aikaa ei ole mahdollista siirtää. Tähän tulisi lisätä joustavuutta.

”Vaikka kaikki kohdunkaulan syövät ei näy papa-kokeessa, sen merkitys syöpätapausten vähenemisessä on kuitenkin merkittävä. Toivottavasti myös muiden gynekologisten syöpien varhaiseen toteamiseen löydetään toimivia keinoja tulevina vuosina.” Salovaara tiivistää.

Viivästyneet syöpädiagnoosit heikentävät paranemisennustetta ja lisäävät merkittävästi hoitokustannuksia sekä inhimillistä kärsimystä. On siis sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että lisäämme gynekologista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Taru Salovaara