Euroopanlaajuinen suunnitelma HPV-peräisten syöpien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Eva-Maria Strömsholm varapuheenjohtaja

Eva-Maria Strömsholm

Varapuheenjohtaja, kansainvälisistä asioista vastaava

HPV (human papilloma virus) eli papilloomavirus aiheuttaa mm. suun, kielen, nielurisojen ja kurkunpään sekä peräaukon, peniksen, ulkosynnyttimien, emättimen ja kohdunkaulan syöpää.

European Cancer Organization HPV Network on syksyllä 2020 laatinut suunnitelman, A Four Step Action Plan to Eliminate HPV Cancers in Europe, HPV-peräisten syöpien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelma sisältää neljää keskeistä toimenpidettä.

Nämä toimenpiteet ovat:
• HPV:n ehkäisy sukupuolineutraalien rokotusohjelmien kautta
Varhainen toteaminen HPV-testauksen avulla
Tietoisuuden ja koulutuksen lisääminen HPV:stä
HPV:n aiheuttaman syövän hoidon kehittäminen

Tähän julkaisuun on koottu suunnitelman ensimmäiseen toimenpiteeseen liittyvät keskeisimmät asiat.

HPV:n ehkäisy sukupuolineutraalien rokotusohjelmien kautta

HPV:hen liittyviä syöpiä ja genitaalialueen muutoksia voidaan ehkäistä HPV-rokotuksilla. Rokotteet toimivat tehokkaimmin, kun ne annetaan murrosiässä ennen seksuaalisen kanssakäymisen aloittamista, ja täten virukselle altistumista. Myöhäisteini-ikäisten ja nuorten aikuisten, enintään 26-vuotiaiden, rokottamisella on kuitenkin merkitystä, sillä se voi suojata uudelta infektiolta tai uudelleeninfektoitumiselta ja estää uuden kumppanin tartuttamisen. Yhdysvalloissa HPV-rokotusta suositellaan kaikille 26-vuotiaille miehille ja naisille. On myös joitain todisteita, jotka tukevat kaikkien yli 30-vuotiaiden (tai sitä vanhempien) naisten rokottamista samanaikaisesti kohdunkaulan seulonnan kanssa; tätä lähestymistapaa harkitaan parhaillaan Ruotsissa.

Kun HPV-rokotusohjelmat otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, suositeltiin kolmea erillistä annosta optimaalisen immuniteetin varmistamiseksi. Sittemmin on tunnustettu, että kaksi annosta riittää. Esimerkiksi Costa Ricassa on parhaillaan käynnissä tutkimus, jossa tutkitaan yhden annoksen riittävyyttä. Kyseisen tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että myös yhden annoksen saaneet vaikuttavat saaneen hyvän suojan. Jos yksi annos todistetaan riittäväksi, se helpottaisi tilannetta maailmanlaajuisesti – rokottamisesta tulisi helpompaa ja halvempaa. Erityisesti matalan elintason maille tällä olisi suuri merkitys.

HPV-rokotusten lähes ainutlaatuinen potentiaali kansanterveyden parantamiseksi on selvä. Verrattuna moniin muihin syövän ennaltaehkäisyn keinoihin – kuten tupakoinnin lopettaminen, alkoholin suurkulutuksen vähentäminen, liikunnan lisääminen tai liikalihavuuden torjunta – se on helppo toteuttaa, sen vaikutukset ovat välittömiä ja se on erittäin tehokasta.

HPV-rokotus kaikille sukupuolesta riippumatta

Pelkästään naisten rokottaminen ei tarjoa miehille tehokasta suojaa HPV-infektiota vastaan. Rokottamattomat naiset – kuten ne, jotka ovat liian vanhoja rutiinirokotuksen saamiseksi tai jotka eivät ole saaneet sitä, vaikka voisivat saada, voivat edelleen saada tartunnan ja siirtää virusta eteenpäin. Koko Euroopassa arviolta vain noin 4 prosenttia kaikista naisista on rokotettu. Pohjois-Euroopassa, parhaiten suoriutuneellakin alueella, luku nousee vain 8 prosenttiin. Vaikka näiden tilastojen odotetaan paranevan ajan myötä, kun yhä useampi nainen saa rokotteen, ne kuvaavat hyvin sitä, miksi HPV-infektiot ovat edelleen niin yleisiä.

Poikien HPV-rokottamisen tarpeellisuutta vahvistaa se, että miehillä on heikompi immuunivaste HPV-infektiolle kuin naisilla. HPV-infektioiden määrä näyttää pysyvän vakiona miehillä iästä riippumatta, kun taas naisten HPV-esiintyvyys on yleisintä 18–24-vuotiailla, minkä jälkeen se vähenee keski-ikään saakka.
Molempien sukupuolten rokottaminen HPV:ltä (joka tunnetaan nimellä ”universaali” tai ”sukupuolineutraali” rokottaminen) tarjoaa paljon paremman suojan kaikille. Tällä tavoin estetään HPV:n leviäminen sukupuolien ja samaa sukupuolta olevien parien välillä. Yleinen HPV-rokotus on erityisen tärkeä osana kansanterveysstrategiaa maissa, joissa tyttöjen rokotukset ovat suhteellisen vähäisiä.

Yleiset HPV-rokotusohjelmat poistavat naisilta myös yksinomaisen vastuun HPV-infektion ehkäisemisestä. Molempien sukupuolten rokottaminen HPV:ltä tarjoaa tehokkaan ja nopeamman lähestymistavan syöpien ja muiden HPV:hen liittyvien sairauksien ehkäisyyn tai vähentämiseen. Sukupuolineutraali lähestymistapa voisi tehdä HPV:n aiheuttamien sairauksien poistamisen mahdolliseksi jopa kohtuullisella rokotuskattavuudella (50-75%).

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on ehdottanut, että jos HPV-rokotusten tavoitteena on ehkäistä kaikkia HPV:n aiheuttamia sairauksia pelkän kohdunkaulan syövän sijaan, yleinen rokotus voi olla kustannustehokas vaihtoehto.

Kaksikymmentäviisi (25) EU-maata tarjoaa HPV-rokotuksen tytöille osana kansallista rokotusohjelmaa (poikkeuksena ovat Romania ja Puola, vaikka Puola aikoo ottaa käyttöön tyttöohjelman vuonna 2021). Euroopan alueen 54 maasta neljässäkymmenessä maassa on koko maan kattavia kansallisia tyttöjen HPV-rokotusohjelmia. Suomi, Ranska, Unkari, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovenia ja Ruotsi ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön poikien HPV-rokotukset ja Suomi on jo syksyllä 2020 aloittanut poikien rokottamisen. Yhteensä 26 maassa pojat on otettu tai otetaan osaksi kansallista HPV-rokotusohjelmaa.

Rokotussuositukset yhteenvetona

  1. Osana EU: n yleistä pyrkimystä poistaa HPV-syövät ja -taudit, Euroopan laajuisen Europe’s Beating Cancer Planin tulisi kannustaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan sukupuolineutraaleja rokotusohjelmia. Edistymistä tämän tavoitteen saavuttamisessa tulisi seurata Euroopan yhteisen syöpätietopaneelin kautta.
  2. Vuoteen 2025 mennessä kaikkien Euroopan maiden syöpäsuunnitelmien tulisi sisältää toimia väestöpohjaisen ja sukupuolineutraalin HPV-rokotuksen saamiseksi, ellei niitä vielä ole.
  3. Vuoteen 2030 mennessä sukupuolineutraalin HPV-rokotusohjelman ​​pitäisi olla käytössä kaikissa Euroopan maissa.
  4. Vuoteen 2030 mennessä kaikissa Euroopan maissa tulisi tavoitella vähintään 90% rokotuskattavuutta murrosikäisten ikäryhmässä.
  5. Sukupuolineutraalien rokotusohjelmien lisäksi on otettava huomioon korkean riskin ryhmät, kuten miehet, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, maahanmuuttajat ja seksityöntekijät, jotka muuten saattavat jäädä yleisen rokotusohjelman ikäparametrien ulkopuolelle.
  6. Rutiinirokotusohjelmien ulottamista vanhempiin ikäryhmiin olisi harkittava sukupuolineutraaliuteen perustuen.
  7. WHO:n ja/tai EU:n tulisi laatia ja julkaista parhaan käytännön suositukset, jotta HPV-rokotukset saadaan käytäntöön kaikkialla.
  8. WHO:n tai muun tahon tulisi organisoida kansainvälistä yhteistyötä rokottamistavoitteiden valvomiseksi ja rokotustoimitusten ongelmien ehkäisemiseksi. Rokotteiden puute ei saa vaikuttaa minkään maan HPV-rokotusohjelman toteuttamiseen. EU:n tulisi panostaa rokotustuotannon takaamiseen, jotta lisääntyvään kysyntään pystytään vastaamaan. Nykyiset maailmanlaajuiset toimitusongelmat eivät saa vaikuttaa haitallisesti näissä suosituksissa ehdotettuihin aikatauluihin.
  9. On ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että COVID-19 aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä HPV-rokotusohjelmissa.

HPV-rokotukset rokotusohjelmassa maittain.