Seulonnat osana HPV-peräisten syöpien ennaltaehkäisyä

Taru Salovaara

Viestintävastaava

HPV (human papilloma virus) eli papilloomavirus aiheuttaa mm. suun, kielen, nielurisojen ja kurkunpään sekä peräaukon, peniksen, ulkosynnyttimien, emättimen ja kohdunkaulan syöpää.

European Cancer Organization HPV Network on syksyllä 2020 laatinut suunnitelman, A Four Step Action Plan to Eliminate HPV Cancers in Europe, HPV-peräisten syöpien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelma sisältää neljää keskeistä toimenpidettä.

Nämä toimenpiteet ovat:
HPV:n ehkäisy sukupuolineutraalien rokotusohjelmien kautta
• Varhainen toteaminen HPV-testauksen avulla
Tietoisuuden ja koulutuksen lisääminen HPV:stä
HPV:n aiheuttaman syövän hoidon kehittäminen

Tähän julkaisuun on koottu suunnitelma toiseen toimenpiteeseen liittyvät keskeisimmät asiat.

HPV-seulontojen tulevaisuus

Syövän myöhäinen diagnosointi lisää vakavan sairauden ja kuoleman riskiä. Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan kohdunkaulan syövän seulonnalla voidaan ehkäistä kuolleisuutta noin 90 prosentilla. Seulonnalla on edelleen keskeinen rooli kohdunkaulan syövän varhaisessa diagnosoinnissa, sillä yksikään Euroopan maa ei ole vielä saavuttanut 100-prosenttista rokotuskattavuutta. HPV-rokotus ei myöskään suojaa kaikilta HPV-virusmuodoilta ja pieni osa kohdunkaulan syövistä syntyy myös ilman HPV-tartuntaa.

Tällä hetkellä muihin HPV:n aiheuttamiin syöpiin ei ole seulontaohjelmia. Nielusyöpien seulontatestit ovat epätarkkoja ja potentiaaliset haitat (kuten ylidiagnosointi ja potilaiden hoitaminen turhaan väärän positiivisen tuloksen vuoksi) ovat mahdollisia. Anaalikanavan esiastesyöpiä on teknisesti mahdollista seuloa ja sitä on ehdotettu suuren riskin ryhmille, kuten miesten välistä seksiä harrastaville, HIV/AIDS-potilaille ja naisille, joilla on todettu HPV-peräinen kohdunkaulan syöpä, emätinsyöpä tai vulvasyöpä. Sen hyötyjä ei kuitenkaan ole vielä selvästi todistettu. HPV-liitännäisten syöpien seulonnasta tarvitaankin vielä lisää tutkimusta. Ennen sitä on tärkeää, että ihmiset ovat tietoisia näiden syöpien oireista ja että hoitoalan ammattilaisia koulutetaan aiheesta.

Osallistumisaktiivisuus kohdunkaulan syövän seulontoihin vaihtelee suuresti maittain, mutta myös maiden sisällä. Kaikkialla seulontaa ei tarjota ilmaiseksi, mikä toimii tietyissä maissa rajoittavana tekijänä. Maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka pitkään seulontoja on järjestetty ja tämä näkyy myös osallistumisaktiivisuudessa. Korkein osallistumisprosentti on Ruotsissa (83 %) ja matalin Romaniassa (1 %). Koko EU:n alueella vielä vuonna 2014 noin 14 % 20-60 -vuotiaista naisista ei ollut koskaan käynyt papa-kokeessa. Kaikissa maissa alhainen koulutustaso oli yhteydessä alhaisempaan seulontaan osallistumisaktiivisuteen.

HPV-testaus on vaikuttavin ja tarkin seulontamenetelmä kohdunkaulan syövän seulonnassa. Sitä tukee myös Euroopan laadukkaan kohdunkaulan syövän seulonnan ohjeistus. Monissa maissa sen käyttö seulonnassa on kasvussa. Monet EU-maat, Suomi mukaan lukien, eivät ole vielä ottaneet HPV-testaus laajemmin osaksi seulontakäytäntöjä. Osassa maista on myös käytössä HPV-itsetestaus, jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä testiin. Jos kotitestissä on poikkeavuuksia, on syytä hakeutua jatkotutkimuksiin, mutta jos testi on normaali, ei ole tarvetta jatkotutkimuksille.

Seulontasuositukset

* Vuoteen 2025 mennessä kaikkien Euroopan maiden syöpäsuunnitelmien pitäisi sisältää toimenpiteet, joilla tavoitetaan vähintään 70 prosenttia seulontojen kohderyhmästä, jos sitä ei vielä ole saavutettu.

* Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että vähintään 70 prosenttia Euroopan naisista on käynyt kohdunkaulan syövän seulonnoissa niin, että HPV-testi on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä kattavuus pitäisi saavuttaa vähintään 35- ja 45-vuotiaiden naisten ikäryhmissä osana väestöpohjaista ohjelmaa. HPV-seulontaohjelmaan pitäisi ottaa mukaan harkittuja innovaatioita, kuten itsetestausta. Uudet innovaatiot tulisi huomioida potentiaalisina seulontakattavuutta nostavina mahdollisuuksina, erityisesti COVID-19-pandemian aikana.

* Seulontatavoitteiden tueksi EU:n suositukset HPV-rokotteista ja kohdunkaulan syövän seulonnasta tulisi päivittää säännöllisesti. Kolmas painos tutkimuspohjaisista suosituksista tulisi kehittää vuosien 2021 ja 2022 aikana, ja mukaan tulisi ottaa tällä hetkellä kehitetyt teknologiat HPV:n testauksessa (jotka ovat nyt kykeneviä tunnistamaan korkean riskin infektioita, ja joita aktiivisesti kehitetään tarkemmiksi) ja maksimoida hyödyt naisille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

* Muiden HPV:n aiheuttamien syöpien varhaisemmasta havaitsemisesta tarvitaan lisää tutkimusta. Tätä tulisi tukea osana EU:n syöpäsuunnitelmaa ”EU Cancer Mission and Horizon Europe research programme”.

* HPV-testauksen edistymisen kehittyminen ja laajempi pääsy testaukseen tulisi todentaa European Cancer Dashboardilla.

Kohdunkaulan syöpäseulontaohjelmat maittain.