Yhdessä toisiamme tukien – GySyn tarjoama vertaistuki

Tiiu Lohtari

Vapaaehtoistoiminnasta ja vertaistuesta vastaava

Kun ihminen sairastuu syöpään, tiedonjano on suuri. Tietoa ja tukea saa hoitavan tahon ja kirjallisuuden lisäksi kohtalotovereilta. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan, sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Gynekologiseen syöpään sairastuneelle on tärkeää kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Toisinaan saman kokenut osaa parhaiten tukea syövän kanssa elävää ja auttaa häntä jaksamaan arjessa.

GySyn tarjoama vertaistuki

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry, tuttavallisemmin GySy tarjoaa vertaistukea gynekologisiin syöpiin sairastuneille. Gynekologisen syövän pitkittyminen tai kroonistuminen tuo erityisiä haasteita potilaan arkeen. Eri hoitovaihtoehdot mietityttävät. Mieleen nousee kysymyksiä omasta jaksamisesta ja elämänlaadusta syöpähoitojen pitkittyessä. Läheisten jaksaminen mietityttää ja oman elämän rajallisuutta joutuu pohtimaan uudella tavalla. GySy perusti viime syksynä 2020 Facebook-ryhmän kroonista tai uusiutunutta gynekologista syöpää sairastaville. Ryhmä on nimeltään GySy-kroonikot.

Gynekologiseen syöpään sairastuneelle tieto lapsettomuudesta tulee usein samaan aikaan raskaiden syöpähoitojen kanssa. Kriisi tulee yllättäen – se järkyttää ja siihen liittyy paljon vaikeita tunteita. Hedelmällisyyden säästävistä syöpähoidoista ei aina puhuta etukäteen nuorten aikuisten syöpäpotilaiden kanssa. Adoptio ei aina ole mahdollista. Tammikuussa 2021 Facebookiin perustettiin ryhmä gynekologisen syövän vuoksi lapsettomuudesta kärsiville. Ryhmä sai nimekseen GySy lapsettomien verkosto.

Maaliskuussa 2021 on jälleen perustettu myös kaksi uutta vertaistukiverkostoa: GySy svenska gruppen ja GySy nuorten aikuisten verkosto. GySy svenska gruppen on nimensä mukaisesti suunnattu ruotsinkielisille gynekologiseen syöpään sairastuneille. GySy nuorten aikuisten verkosto puolestaan on suunnattu alle 40-vuotiaille gynekologiseen syöpään sairastuneille. Syöpään sairastuminen muuttaa nuoren aikuisen elämän, mutta siitä ei tarvitse selvitä yksin. Vertaiskeskustelulla voit puhua mieltä painavista asioista luottamuksellisesti yhdessä muiden vertaisten kanssa.

Huhtikuussa 2021 GySy käynnisti verkkovälitteisen (Teams) vertaistukiryhmän. Ryhmän tarkoitus on tukea antava; jakaminen ja tuen saaminen sekä tiedon ja kokemusten vaihto. Ryhmän teemoja ovat muun muassa, kun sain diagnoosin, hoidot ja lääkitys, perhe, työelämä ja vapaa-aika, kehonkuva ja seksuaalisuus sekä siirtyminen eteenpäin elämässä. Verkkovälitteisiä vertaistukiryhmiä pyrimme järjestämään myös tulevaisuudessa. Tiedotamme niistä jäsenille ja GySyn somekanavilla.

Jos kiinnostuit facebook -ryhmistä ja ne koskettavat juuri sinua, alla on linkit ryhmiin.

GySy-kroonikot

GySy lapsettomien verkosto

GySy svenska gruppen

GySy nuorten aikuisten verkosto

” Vertaistuki auttaa arjessa jaksamiseen”

Tiiu Lohtari