Tiedote: Yhdeksän kymmenestä kokee lymfaturvotuksen heikentäneen elämänlaatuaan

Taru Salovaara

Puheenjohtaja

Viivästyneet diagnoosit, työ- ja toimintakyvyn lasku sekä elämänlaadun heikkeneminen tulevat yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti kalliiksi. Hyvinvointialueilla lymfaturvotuspotilaiden hoitoon voi ja kannattaa panostaa.

Suomen lymfayhdistys ry, Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry ja Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry kartoittivat kevättalvella 2021 lymfaturvotuksen hoidon saatavuutta. Kyselyn keskeisenä tuloksena esiin nousivat lymfaturvotuksen vaikutukset elämänlaatuun ja toimintakykyyn. 89 prosenttia vastaajista kertoi lymfaturvotuksen heikentäneen elämänlaatua. Lähes puolet vastaajista kuvasi kärsivänsä turvotuksen lisäksi kivuista.

Lymfaturvotus johtuu imunestekierron häiriöstä ja on luonteeltaan kroonista ja etenevää. Imutiesairaudet ovat alidiagnosoituja ja huonosti tunnettuja terveydenhuollossa. Monesti potilas kamppailee useita vuosia löytääkseen oikean hoitopolun. Moni vastaaja kritisoi selkeiden hoitopolkujen puutetta.

– Erityisesti potilaat, jotka kärsivät primääristä lymfaturvotuksesta, joutuvat odottamaan diagnoosia ja täten myös hoitoa pitkään. Syöpäpotilaiden osalta tilanne on parempi, jos ongelmat ilmenevät jo syöpähoitojen tai seurantajakson aikana, Suomen lymfayhdistyksen Sara Alfthan kertoo.

Oireilu aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä ja viidesosa vastaajista kertoi joutuneensa jäämään kokonaan tai osittain työkyvyttömyyseläkkeelle tai vaihtamaan toisiin työtehtäviin.

– Lymfaturvotuksen hoito tulisi nähdä kokonaisuutena, jolla tuetaan potilaan työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. On yksilön ja yhteiskunnan etu, että tähän asiaan panostetaan, Rintasyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Niemi toteaa.

Terveysasemilta koettiin puuttuvan osaamista lymfaturvotuksen tunnistamiseen ja hoitoon ja kunnissa on erilaiset käytännöt tukituotteiden ja lymfaterapian maksusitoumusten myöntämisessä. Vuoden alussa toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden toivotaan yhdenvertaistavan käytäntöjä.

– Hyvinvointialueilla painopiste tulee siirtymään entistä vahvemmin perusterveydenhuoltoon. Lymfaturvotusta ja siihen liittyviä ongelmia ei tunneta riittävän hyvin ja onkin huolehdittava hoitohenkilökunnan kouluttamisesta, jotta potilaat saavat tarvitsemaansa hoitoa, Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n puheenjohtaja Taru Salovaara muistuttaa.

Lisätietoja:

Anu Niemi, toiminnanjohtaja, Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland
Puhelin: 040 5195210, sähköposti: anu.niemi@europadonna.fi

Taru Salovaara, puheenjohtaja, Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
Puhelin: 045 7884 5016, sähköposti: puheenjohtaja@gysy.fi

Suomen lymfayhdistys ry, Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry ja Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry toteuttivat kyselyn lymfaturvotuksen hoidon saatavuudesta keväällä 2022. Vastaajia oli 171.

TIEDOTE JULKAISUVAPAA