Terveisiä European Cancer Organazionin Summitista

Eva-Maria Strömsholm varapuheenjohtaja

Eva-Maria Strömsholm

Varapuheenjohtaja

Kansainvälisistä asioista vastaava

Sain mahdollisuuden osallistua European Cancer Organizationin jokavuotiseen Summittiin, missä oli loistavia luentoja ajankohtaisista aiheista. Tässä blogitekstissä pyrin vetämään yhteen tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat.

Aluksi puhuttiin paljon syöpäpotilaan selviytymisestä ja siitä, että syöpäpotilaat elävät nykyisin aiempaa pidempään, mikä luo terveydenhuollollekin uudenlaisia haasteita. Syöpäselviytyjillä voi olla psykososiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Koska syöpäpotilaat elävät pidemoään, se lisää haasteita myös potilaalle, perheelle ja yhteiskunnalle. Tästä syystä terveydenhuollolla ei aina ole riittäviä resursseja syöpäpotilaan kaikkien ongelmien ja haasteiden hoitamiseen. Tämä asia tulee vielä tulevaisuudessa korostumaan ja siksi olisikin tärkeää, että terveydenhuolto jo nyt ottaisi tämän asian vakavasti ja suunnittelisi toimeenpiteitä.

Syöpäpotilaalle ja syöpäselviytyjälle psykososiaaliset pitkäaikaiset ongelmat ovat myös haasteellisia. Näitä ovat esimerkiksi ahdistus, pelko syövän uusitumisesta, fatigue (voimakas väsymys/uupumus), masennus, syyllisyyden ja vihan tunteet, heikentynyt elämänlaatu, seksuaaliset ongelmat sekä parisuhdeongelmat, taloudelliset vaikeudet ja fyysisen aktiviteetin lasku.

Luennolla mainittiin syöpäselviytyjien keskuudessa tehdystä tutkimuksesta, jossa tuli esille, että eniten häiritsevänä pitkäaikaisvaikutuksena syöpäpotilaat kokevat fatiguen eli voimakkaan väsymyksen/uupumuksen. Tutkimus on , että jopa 56% syöpäpotilaista kokee, että fatigue on suurin emotionaalinen ja heitä häiritsevä oire. Toiseksi häiritsevimmäksi potilaat kokivat heikentyneen unenlaadun/unettomuuden (51%) sekä kolmanneksi haastavimmaksi ongelmat jokapäiväisessä elämässä pärjäämisessä (47%). Myös kipu, surullisuus, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä keskittymis- ja muistivaikeudet olivat ongelmia potilaille. Hoidon jälkeen 53 prosenttia syöpäselviytyjistä kärsi erilaisista terveysongelmista syövän jälkeisistä kivuista syöpään liittyvää fatigueen sekä psykososiaaliseen ja psykologiseen ahdistus. Myös elämänlaatu ja työssäjaksaminen olivat potilaille tyypillisiä huolenaiheita.

Youth Cancer Europan puheenjohtaja Sarunas Narbutas puhui paljon nuorista syöpäselviytyjistä ja heidän ongelmistaan ja ajatuksistaan. Nuorille, 15-39 -vuotiaille, syöpäpotilaille isoja kysymyksiä ja haasteita ovat syövän aiheuttama stigma sekä muutokset hedelmällisyydessä, mutta myös eristäytyminen ympäristöstä ja liian vähäinen fyysinen aktiivisuus.

Saimme seminaarissa kuulla myös HPV-networkin puheenvuoron. Olen itse mukana potilasedustajana juuri tässä networkissa ja oli kiinnostavaa saada enemmän tietoa heidän ajatuksistaan, koska olen vasta tänä vuonna liittynyt heidän verkostoonsa potilasedustajana.

HPV-network on äskettäin laatinut neljän askelen ohjelman ”A four step plan for eliminating cancers caused by HPV in Europe”. Saimme kuulla että 4,5 prosenttia syövistä koko maailmassa johtuu HPV:stä, josta 2,5 prosenttia todetaan Euroopassa. Jopa 87 000 vuosittaisista uusista syöpätapauksista Euroopassa johtuu HPV:stä. Se on todella suuri määrä, ja tämä pistää miettimään mitä voisimme Suomessa ja Euroopassa tehdä tälle asialle.

HPV-peräisiä sairauksia voimme ehkäistä rokottamalla ja käymällä seulonnoissa. Nämä mahdollisuudet ovat Euroopan maissa kuitenkin vaihtelevat ja joissakin maissa ne eivät ylipäätään ole saatavilla. Yhdessätoista (11) maassa 54 maasta on jo rokotusohjelma tytöille ja pojille. Yli puolet maista ei rokota nuoria tai riskiryhmiä sukupuolesta riippumatta, eikä ole aiheissa tehdä niin jatkossakaan. Tämä asia on todella harmillista, koska tutkimukset osoittavat, että rokottamalla pojat ja tytöt HPV-peräisiä voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Monilla ihmisillä on myös liian vähän tietoa HPV:stä sekä rokotuksista. Myös väärää tietoa liikkuu eri maissa ja tämä on suuri haaste maailmanlaajuisesti. Onkin tärkeää jakaa oikeaa tietoa ihmisille, ja tätä kautta lisätä heidän luottamustaan rokotetta kohtaan.

HPV-networkin kaksi tärkeää yhteenvetoa on seulonnat sekä rokotukset. Seulonnoista todettiin, että olisi tärkeää ryhtyä välittömiin ja kiireellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että covid-19 ei keskeytä kohdunkaulan syövän seulontaohjelmia, etenkin maissa, joissa seulonta on alhaisinta. HPV:n itsenäisen näytteenoton käyttöönottoa on nopeutettava käyttöönoton aikaansaamiseksi.

Rokotuksista puoelstaan sanottiin että HPV:hen liittyvät syövät ovat estettävissä yleisellä, sukupuolineutraalilla, rokotuksella. Rokotusten vastainen väärä tieto asettaa rokotusohjelmat vakavaan vaaraan, ja kaikkien eurooppalaisten terveysviranomaisten on toimittava nyt parantaakseen kansalaisten luottamusta HPV-rokotuksiin.

Saimme myös kuulla Margaret Stanleyn luennon, joka on puheenjohtaja International Papillomavirus Societyssä ja ollut kauan mukana tekemässä hyvää työtä HPV-peräisiin syöpiin liittyen. Hän kertoi että HPV-rokotukset tulevat ajallaan poistamaan HPV:hen liittyvät syövät Euroopassa, mutta ainostaan jos vähintään 80 prosenttia sekä pojista että tytöistä ottaa rokotteen. Tämä asia herättää ajatuksia – teemme Suomessa hyvää työtä, mutta vielä on paljon tehtävää, että saisimme poistettu HPV-peräiset syövät koko maasta ja Euroopasta. On hyvä aloittaa työ nyt ja toivoa, että tulevaisuudessa Suomessa, Euroopassa tai koko maailmassa ei enää ole HPV-peräisiä syöpiä.

Eva-Maria Strömsholm, varapuheenjohtaja