Palliatiivisen hoidon tavoitteena on hyvä elämänlaatu

Magdalena Nyvall-Malm

Kliininen erityissairaanhoitaja
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Palliatiivinen poliklinikka, Vaasan keskussairaala
Vuoden Syöpähoitaja

Vieraskynä-kirjoitus

Palliatiivisen hoidon sairaanhoitajan ensimmäinen kontakti potilaiden kanssa, joilla on diagnosoitu minkä tahansa tyyppinen gynekologinen syöpä, on siinä vaiheessa, kun sairaus on saavuttanut pisteen, jossa se ei enää ole parannettavissa. Vielä tässä vaiheessa potilaalla voi olla sairautta hidastavia syöpähoitoja. Kun tapaamme, potilas on jo käynyt läpi paljon; ensimmäiset oireet, tutkimuksia, syöpädiagnooseja, hoitoja ja kaikkea mahdollista, mitä sairaus tuo tullessaan. Jotkut ovat sairastuneet useita vuosia aikaisemmin ja toiset paljon myöhemmin.

Sairauden hoidosta oireiden hoitoon

Kun sairaus ei ole enää parannettavissa, aloitetaan palliatiivinen hoito. Palliatiivinen hoito tarkoittaa sairaiden aiheuttamien oireiden hoitamista. Palliatiivisen hoidon tavoite on hyvä elämänlaatu mahdollisimman pitkään. On tärkeää erottaa käsitteet saattohoito ja palliatiivinen hoito. Potilas voi elää pitkään sen jälkeen, kun päätös palliatiivisesta hoidosta on tehty. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen osa (päiviä – viikkoja). Näemme usein myös jonkin verran parannusta potilaan yleisvoinnissa / tilassa syöpähoidon päätyttyä, koska hoidot voivat myös heikentää yleiskuntoa.

Kun näen potilaan ensimmäistä kertaa, ensimmäinen kysymykseni on: Kuinka voit? Tämä lyhyt kysymys avaa usein keskustelua sairaudesta, kuinka se alkoi, mitä tapahtui matkan varrella ja miten potilas voi tällä hetkellä. Jokainen sairaushistoria on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Palliatiivisen hoidon sairaanhoitajana keskityn kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, ei vain fyysisiin oireisiin, joita tauti voi aiheuttaa. Työskentelemme yhdestä, jossa painopiste on koko ihmisessä ja perusajatuksena, että jokainen osa vaikuttavat toisiinsa.

Siksi on tärkeää tehdä kartoitus fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Mitä oireita potilaalla on? Onko tukiverkostoa? Ovatko perhe ja sukulaiset aktiivisesti läsnä? Onko potilaalla tukea ja apuvälineet, joita hän tarvitsee tunteakseen olonsa turvalliseksi kotona? Minkälaisia toiveita potilaalla itsellään on?

Tämän perusteella voidaan järjestää potilaan tarvitseman tuki, jotta hän tuntisi olonsa mahdollisimman turvalliseksi. Yhteistyö sairaalan erityistyöntekijöiden kanssa, kuten kuntoutusohjaajan, sosiaalityöntekijän, sairaalapapin, fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja psykiatrisen sairaanhoitajan sekä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen ja oma asuinkunnan kanssa, ovat hyvät ja tarvittava tuki voidaan yleensä järjestää. On tärkeää muistaa, että tuen tarve muuttuu sairauden aikana ja tarve tulee selvittää varhaisessa vaiheessa sekä myös sen jälkeen päivittää säännöllisesti. Tämä pätee riippumatta siitä, onko sinulla parantumaton syöpä vai sairaus, joka voi parantua.

.

Huolista on tärkeää keskustella avoimesti

Kun parantumattoman syövän hoito on päättynyt, potilas tulee käymään palliatiiviselle poliklinikalle lääkärin vastaanotolle, jossa laaditaan yhdessä potilaan ja omaisten kanssa hoitosuunnitelma tulevaisuudesta. Rehellisen keskustelun kautta, missä potilaalla on mahdollisuus esittää toiveitaan, kysymyksiään ja ajatuksiaan voi monta kertaa lievittää potilaan ja läheisten ahdistusta. Monet eivät pelkää kuolemaa, vaan kuolinhetkeä – eli se, mikä tulee ennen kuolemaa. Tämä huoli voidaan poistaa, kun annetaan informaatiota oireenmukaisesta hoidosta.

Niin kauan kuin vointi on hyvä, usein riittää, että seuranta tapahtuu palliatiivisella poliklinikalla tai asuinkunnan palliatiivisen hoitajan toimesta. Potilasta pyydetään aina matalalla kynnyksellä olemaan yhteydessä, jos vointi muuttuu tai herää kysymyksiä. Sitten kuin vointi huononee kotisairaala / palliatiivinen kotihoito yhdistetään sekä järjestetään tukipaikka oman terveyskeskuksen vuodeosastolla, jos siihen on tarvetta.

Lopuksi haluaisin muistuttaa, että kenenkään ei pitäisi joutua tuntemaan oloaan yksinäiseksi tai epävarmaksi tilanteessa, riippumatta siitä, missä sairauden vaiheessa ollaan. Olemme syövän hoidossa ja palliatiivisessa hoidossa saatavilla sinulle ja läheisillesi. Ota yhteyttä hoitoyksikköön, jos sinulla on kysyttävää, älä jää yksin ajatustesi kanssa!

Magdalena Nyvall-Malm

Kliininen erityissairaanhoitaja
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Palliatiivinen poliklinikka, Vaasan keskussairaala
Vuoden Syöpähoitaja