Kohdunkaulan syöpä on ehkäistävissä oleva syöpä!

Marja Simojoki

LT, gynekologisten syöpien erikoislääkäri

Oulun Yliopistollinen sairaala

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n asiantuntijajäsen

Vain harvoja syöpiä voidaan ennaltaehkäistä kuten kohdunkaulan syöpää voidaan! Tämä johtuu siitä, että tunnemme kohdunkaulan syövän kehittymisen esiastemuutoksen kautta. Nämä esiastemuutokset voidaan löytää oireettomien naisten seulonnalla ja hoitaa paikallisella muutoksen poistolla ja siten ennaltaehkäistä syövän kehittyminen. Tämä tarkoittaa käytännössä naisten joukkoseulontaa joko Papa-kokeella tai ns. korkean riskin HPV-testillä (korkean riskin papillomavirus -testi eli hrHPV-testi). Suomessa on tehty kohdunkaulan syövän joukkoseulontoja jo 1960-luvulta lähtien. Seulonnalla voidaan ennaltaehkäistä jopa 80 % kaikista kohdunkaulan syövistä. Valitettavasti kuitenkin viime vuosina on havaittu, että nuorten alle 40-vuotiaisen naisten kohdunkaulan syövän esiintyvyys on kääntynyt uudelleen kasvuun. Tarkkaa syytä tälle ei tiedetä -yksi syy voi olla, että vain noin 70 % kutsutuista osallistuu seulontaa.

Perinteisen Papa-kokeen tilalle on osassa Suomea otettu käyttöön hrHPV-testi, joka eurooppalaisen meta-analyysin mukaan tuo peräti 60-70 % suuremman suojan invasiivista syöpää vastaan kuin Papa-koe (1). hrHPV-seulonta vaikuttaa olevan myös herkempi löytämään irtosolukokeella huonosti löytyviä adenokarsinoomia. hrHPV-testiin pohjautuvaa seulontaa suositellaan Suomessa tehtäväksi 30-vuotta täyttäneille naisille 5 vuoden välein. Kun hrHPV-testin käyttö laajenee koko maahan, jää nähtäväksi, pystytäänkö sen avulla vähentämään kohdunkaulan syövän esiintyvyyttä Suomessa. Tällaista syövän ennaltaehkäisyä, jossa hoidetaan jo muodostunut esiastemuutos, kutsutaan ns. sekundaari preventioksi.

Kohdunkaulan syöpää voidaan estää myös ns. primaaripreventiolla eli HPV-rokotteilla. Molemmat ennaltaehkäisymuodot perustuvat siihen tietoon, että kohdunkaulan solujen pitkittynyt korkean riskin papillomavirusinfektio (HPV-infektio) on kohdunkaulan syövän yksi lähes välttämättömätön riskitekijä. HPV-infektio voidaan estää rokottamalla nuoret ennen virukselle altistumista.

HPV-infektio on yleinen ja lähes kaikki saavat infektion ensimmäisinä vuosina seksuaalielämän alettua. Suurin osa HPV-infektiosta paranee nopeasti ilman, että se aiheuttaa riskiä esiastemuutoksen tai syövän kehittymiselle. Kuitenkin osalla naisista infektio voi pitkittyä ja altistaa solumuutoksille. Tiedetään, että esimerkiksi tupakointi tai immuniteettiä heikentävä sairaus tai lääkitys voivat lisätä riskiä infektion pitkittymiselle.

HPV-rokotteilla merkittävä rooli syövän ehkäisyssä

Vuonna 2013 Suomessa aloitettiin papilloomavirustartuntoja ehkäisevä HPV-rokotus tytöille osana kansallista rokoteohjelmaa. Vuonna 2020 HPV-rokoteohjelma laajeni koskemaan myös poikia. Rokotusohjelmassa rokotteen saavat maksutta 10–12-vuotiaat lapset. Poikien rokottamisella voidaan saada aikaan parempi laumaimmuniteetti ja näin suojata myös rokottamattomia ihmisiä. Poikien rokottamisella voidaan ennaltaehkäistä myös poikia sairastumasta esimerkiksi penis, peräaukon tai kurkunpään syöpään.

HPV-rokote kattavuus on osassa maata jäänyt liian alhaiseksi laumaimmuniteettisuojan kehittymiselle. HPV-rokotteesta on sosiaalisessa mediassa levitetty väärää tietoa ja pelätään, että tämä voi vähentää nuorten tai heidän vanhempiensa halukkuutta ottaa rokote. Rokotteesta on väitetty muun muassa, että se voi aiheuttaa vakavia sairastumisia. Sen on jopa väitetty aiheuttavan syöpää. On ikävää, että hyvin perusteellisesti tutkittu ja laajoissa selvityksissä turvalliseksi ja tehokkaaksi todettu rokote, on saanut niin paljon negatiivista julkisuutta, joka voi olla yksi syy matalaan rokotuskattavuuteen Suomessa. HPV-rokotteen kattavuudessa on paljon alueellisia eroja. Koska joissakin kunnissa jopa lähes 50 % rokotusikäisistä jättää ottamatta rokotteen, menetämme mahdollisuuden syövän ennaltaehkäisyyn ja laumaimmuniteettiin.

Viime vuonna julkaistujen tutkimusten perusteella on jo voitu osoittaa, että HPV-rokotteella pystytään ennaltaehkäisemään invasiivisen syövän kehittyminen sen lisäksi, että sen on todettu tehokkaasti ennaltaehkäisevän syövän esiasteiden kehittymistä (2). Näin ollen olisi toivottavaa, että HPV-rokotteen ottaminen saataisiin yleistymään. Miksi emme käyttäisi kaikkia keinoja, jotta voisimme ehkäistä nuorten naisten turhia, mahdollisesti jopa kuolemaan johtavia syöpiä?

Tarvitsemme oikeaa tietoa kohdunkaulan syövästä ja sen ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista kuten HPV-rokotteesta. Siksi GySy (Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry) onkin ottanut yhdeksi alkuvuoden teemakseen HPV:n!

Lähteet:
1. Ronco G et al: International HPV screening working group. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet. 2014 Feb 8;383(9916):524-32
2. Jiayao Lei et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1340-1348.

Marja Simojoki

LT, gynekologisten syöpien erikoislääkäri