Kansallisen syöpästrategian valmistelu alkaa vihdoinkin!

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja

GySyn advisory boardin jäsen

Vieraskynä-blogi

Syöpä on vakava sairaus ja monimuotoinen ilmiö, joka koskettaa tavalla tai toisella meistä jokaista. Maailman terveysjärjestö WHO on jo pitkään suositellut syöpästrategian laatimista. Useimmissa länsimaissa syöpästrategia on jo – Suomi on ollut poikkeus, kun meillä ei strategiaa vielä ole.

Syöpästrategian laatiminen sopii mainiosti uuden hallitusohjelman painopisteisiin. Iloitsen siitä, että saimme hallituspuolueiden yhteistyössä lisättyä valtion budjettiin määrärahan kansallisen syöpästrategian laadintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan työlle toimeksiantoa. Päävastuu on viisainta antaa Kansalliselle syöpäkeskukselle. Tärkeässä roolissa ovat tietenkin syöpäjärjestöt. Verkostomaisella yhteistyöllä on ripeästi ja taidolla saatava työ valmiiksi, jotta syöpästrategia saadaan ohjaamaan hyvinvointialueiden uudistamistyötä.

Gynekologisiin syöpiin liittyy paljon erityispiirteitä. Syöpästrategian valmistelussa on tärkeää, että GySy on tiiviisti mukana, jotta syöpästrategia laaditaan niin, että se edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista sekä kuntoutumisen kehittämistä.

Tavoitteena laadukas hoito ja yhdenvertaisuus

Syöpästrategian tarkoitus on vahvistaa EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kansallista toteuttamista, parantaa kustannustehokkaiden hoitojen, kuntoutuksen ja tuen yhdenvertaista saatavuutta.

Syöpään sairastuneen ihmisen kannalta on olennaista saada oikea-aikaisesti sairauteensa vaikuttavaa hoitoa. Syövän diagnostiikka ja hoito monimuotoistuvat ja muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi.

On varmistettava, että uudet lääkkeet muut hoidot saadaan nopeasti käyttöön potilaille, jotka niistä hyötyvät. Terveydenhuollon kestävyyden kannalta on olennaista varmistaa hoitojen kustannusvaikuttavuus.

Laadukkaan hoidon lisäksi on varmistettava, että potilaat saavat tarvitsemaansa psykososiaalista ja kuntoutumisen tukea. Syöpä koskettaa myös sairastuneen läheisiä ja heidän tukensa on yhtä lailla tärkeää.

Meillä ei ole inhimillisesti eikä kansantaloudellisesti varaa siihen, että ihminen paranee taudistaan mutta menettää syövän ja syöpähoitojen vuoksi työ- ja toimintakykynsä. Toimia tarvitaan siihen, että parantumatonta syöpää sairastavat voisivat elää hoidon ja tuen ansiosta mahdollisimman hyvää elämää. Kun syöpä etenee, sairastuneelle on oltava tarjolla hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito asuinpaikasta riippumatta.

Syöpästrategiaa tarvitaan varmistamaan korkeatasoinen ja yhdenvertainen syövänhoito jatkossakin. Nykyisin noin 35 000 ihmistä sairastuu vuosittain syöpään. Kymmenen vuoden päästä sairastuneita arvioidaan olevan 10 000 enemmän.

Suomessa on jo 300 000 syövän joskus kokenutta ihmistä. Lisääntyvien syöpätapausten ja parantuvien hoitotulosten myötä syövän sairastaneiden kasvaa koko ajan. Yksi syöpästrategian keskeinen tavoite on oltava parantaa kaikkien syöpää sairastaneiden ja sairastavien elämänlaatua.

Syöpä seuraa vielä monin osin tuntemattomia polkuja. Yksilöllisten hoitojen käyttöönottoa on tehostettava ja tutkimukseen on investoitava. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. Toivoa antavaa on se, että hallitusohjelmassa on sovittu mittavista panostuksista TKI-toimintaan. Se vauhdittaa myös syövän hoidon kehittymistä.

Syöpästrategian laatiminen on ollut johtamani Eduskunnan Syöpäverkoston tavoite, joka nyt saadaan toteutettua.

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat (GySy) tekee valtakunnallisena potilasjärjestönä aktiivista ja vaikuttavaa työtä ja on tärkeä yhteiskumppani Syöpäverkostollemme.

On ilo saada toimia myös GySyn advisory boardin jäsenenä.

Kiitos GySyn kaikkien toimijoiden työstä, jossa toimitte gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukena sekä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä. Työ on korvaamattoman arvokasta.

Hyvää Maailman Syöpäpäivää.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja

GySyn advisory boardin jäsen