HPV:n aiheuttamat syövät ja taudit voidaan hävittää rokottamalla

Taru Salovaara, Eva-Maria Strömsholm, Jaana Rautava, Eija Hiltunen-Back, Antti Mäkitie & Jorma Paavonen

HPV-asiantuntijaverkosto

Asiantuntijoista ja potilasjärjestöstä koostuva HPV-asiantuntijaverkosto peräänkuuluttaa Suomen pikaista sitoutumista HPV-eliminaatiotavoitteisiin: ”HPV:n aiheuttamien syöpien, kondyloomien ja papilloomien hävittäminen rokottamalla on realistinen tavoite, johon Suomen tulee sitoutua.”

Arviolta 80 % ihmisistä saa ihmisen papilloomaviruksen, HPV:n, aiheuttaman infektion elinaikanaan. HPV aiheuttaa naisilla ja miehillä syöpiä, sekä hyvänlaatuisia muutoksia kondyloomia ja papilloomia. Yleisimpiä HPV:n aiheuttamia syöpiä ovat kohdunkaulan ja suunielun syövät. Niiden esiintyvyys kasvaa yleensä 40 ikävuoden jälkeen, mutta kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on noussut viime vuosina erityisesti 30–39-vuotiailla.

Laajoissa tutkimuksissa turvalliseksi todettujen HPV-rokotusten ansiosta HPV:n aiheuttamat syövät, kondyloomat ja papilloomat on mahdollista hävittää rokottamalla. Paras teho rokotteilla saadaan antamalla ne ennen sukupuolielämän alkamista. Kyse on myös lapsen oikeudesta saada hänen terveyttään tulevaisuudessa suojeleva rokote, jos sellainen on olemassa. Suomessa kansallinen tyttöjen HPV-rokotusohjelma käynnistyi vuonna 2013 ja poikien vuonna 2020. Suomessa HPV-rokotuskattavuus on muita Pohjoismaita matalampi ja kattavuudessa on suuria alueellisia eroja. Lapsiasiavaltuutetun 14.11.2023 julkaisemassa Terveys ja lapsen oikeudet -teoksessa perustelemme asiantuntija-artikkelissamme lapsen oikeutta HPV-rokotteeseen.

Rokotuskattavuuden nostaminen keskiössä

HPV:n aiheuttama tautitaakka on merkittävä. HPV:n aiheuttamia syöpiä todetaan vuosittain yli 300. Kondyloomien vuoksi terveydenhuoltoon hakeutuu vuosittain lähes 12 000 henkilöä, joista puolet on 20–30-vuotiaita eli nuoria aikuisia. HPV:lla on monia haitallisia vaikutuksia yksilön elämään. Hedelmällisessä iässä sairastettu syöpä ja siihen saadut syöpähoidot lisäävät lapsettomuuden riskiä. Kondyloomilla on merkittävä vaikutus nuoren seksuaaliterveyteen, minäkuvaan sekä elämänlaatuun. Kondyloomien uusiutuminen, niiden aiheuttama häpeä ja ahdistus sekä pitkittyneiden tapausten hoito aiheuttavat huomattavan taakan sekä potilaiden että terveydenhuollon näkökulmasta.

Euroopan Unionin syöväntorjuntasuunnitelman yksi kärkihankkeista on HPV:n aiheuttamien syöpien eliminointi EU:n jäsenmaista vuoteen 2030 mennessä nostamalla tyttöjen rokotuskattavuutta yli 90 %:n ja nostamalla poikien rokotuskattavuutta merkittävästi. Vastuu tavoitteen saavuttamisesta on jäsenvaltioilla. Myös Maailman terveysjärjestö WHO:n maailmanlaajuisena tavoitteena on HPV:n aiheuttaman kohdunkaulan syövän hävittäminen nostamalla tyttöjen rokotuskattavuutta yli 90 %:n vuoteen 2030 mennessä, ja lisäksi HPV:n aiheuttamien kondyloomien hävittäminen rokottamalla.

HPV:n hävittämisen kansantaloudellinen vaikutus on merkittävä. Hävittämällä HPV:n aiheuttamat sairaudet säästetään syöpien, kondyloomien ja papilloomien hoidosta aiheutuvia huomattavia terveydenhuollon kustannuksia, vapautetaan terveydenhuollon henkilöresursseja ja vahvistetaan tuottavuutta välttämällä elinvuosien menetys sekä työ- ja opintosairauspoissaolot.

”On kansaterveydellisesti ja inhimillisesti todella merkittävää, että HPV:n aiheuttamat syövät ja muut taudit ja haitat voidaan hävittää. Tätä ei ole Suomessa vielä täysin ymmärretty”, sanoo Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n puheenjohtaja Taru Salovaara.

Taru Salovaara, puheenjohtaja, sairaanhoitaja (AMK), Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry 

Eva-Maria Strömsholm, varapuheenjohtaja, sairaanhoitaja (AMK), Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry 

Jaana Rautava, suupatologian apulaisprofessori HY, ylilääkäri HUSLAB patologia

Eija Hiltunen-Back, sukupuolitautiopin dosentti HY, ylilääkäri HUS

Antti Mäkitie, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori HY, ylilääkäri HUS 

Katja Kero, naistentautien erikoislääkäri TYKS, HPV-tutkija TY 

Jorma Paavonen, naistentautien erikoislääkäri, emeritusprofessori HY, HPV-tutkija