Kaksi joutsenta

Vertaistuesta voimaa ja tukea

Tiiu Lohtari

Vapaaehtoistoiminnasta ja vertaistuesta vastaava

Syöpään sairastuneelle tieto vakavasta sairaudesta on usein pysäyttävä. Syöpä tuntuu pelottavalta ja ahdistavalta. Tapahtuuko tämä juuri minulle? Sairastumisen ja kriisin vaiheita* kuvataan kirjallisuudessa monilla eri tavoin. Sokkivaiheessa tuntuu, että olemme pysähtyneet niille sijoilleen diagnoosin kuullessamme, emmekä kykene siinä tilanteessa ymmärtämään tai käsittelemään asiaa. Sokkivaiheen kesto on hyvin yksilöllistä. Tällöin läheisten merkitys turvaverkkona korostuu.

Sokkivaiheen jälkeen tulee reaktiovaihe. Mielessä pyörii monenlaisia ajatuksia. Miksi olen sairastunut? Paranenko? Kuolenko minä? Mitkä ovat ennusteet? Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on hoitaa itse sairautta, syöpää. Mutta mitäpä, jos ajatuksiin kuitenkin jää pyörimään sellaiset kysymykset, joihin saa vain vastauksen vertaiselta.

Vertaistukea on tarjolla muun muassa kolmannella sektorilla sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tietoa ja esitteitä syöpään sairastuneelle ja hänen läheisilleen järjestöjen tarjoamasta tuesta löytyy monista sairaaloista.

Vertaistuki perustuu haluun auttaa syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään. Vertaistuella pyritään ylläpitämään toivoa ja elämään olosuhteisiin nähden hyvää elämää. Vertaistuella pyritään löytämään voimavaroja selvitä haastavasta elämäntilanteesta. Työstämis- ja käsittelyvaiheessa vertaiset auttavat näkemään tapahtumia uusista näkökulmista, kun he kertovat kuinka he itse ovat eri vaiheissa toimineet ja mikä heitä on auttanut.

Kun syöpään sairastunut tai hänen läheisensä voi jakaa omia kokemuksia vertaisten kanssa, toivo eteenpäin menosta yhdessä toisten kanssa herää. Vertaistuki on vahvimmillaan samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden ihmisten vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja keskinäistä tukea. Vertaistuessa voi olla samanaikaisesti sekä tuen antajan että saajan roolissa.

Uudelleensuuntautumisen vaiheessa ihminen antaa itselleen mahdollisuuden ja tähän mielestäni sopii hyvin seuraava aforismi:

Tänään valitsen olla:
kiitollinen kaikesta,
mitä minulla on;
lempeä itselleni ja muille;
onnellinen ollessani elossa;
läsnä, tässä ja nyt.

Tiiu Lohtari
Vapaaehtoistoiminnasta ja vertaistuesta vastaava

*lähde: Mielenterveys elämäntaitona – Mielenterveyden ensiapu 1